Lees verder
De roep om preregistratie van wetenschappelijk onderzoek wordt steeds luider. Ook bij kwalitatief onderzoek is preregistratie mogelijk.
Iris Dijkstra

Recente fraudezaken en de replicatiecrisis in de wetenschap hebben ertoe geleid dat steeds meer academici tegenwoordig vooraf registreren wat ze precies willen onderzoeken en hoe ze dat gaan aanpakken. Althans, als ze kwantitatief onderzoek doen. Bij kwalitatief onderzoek vormen de data juist het startpunt voor theorie- en hypothesevorming. In plaats van dingen te voorspellen leid je bij kwalitatief onderzoek voorspellingen uit de data af. Is preregistratie bij kwalitatief onderzoek daarmee onmogelijk? Beslist niet, vinden een Nederlandse filosoof en methodoloog. Ze wuiven de drie belangrijkste bezwaren ertegen weg. Zo zeggen critici dat je bij kwalitatief onderzoek van tevoren geen hypothesen kunt vastleggen, omdat je bij dit type onderzoek juist door de data tot hypothesen wilt komen. Maar design en plan van aanpak kun je wel degelijk van tevoren kenbaar maken, betogen de auteurs. Critici stellen verder dat de flexibele aard van kwalitatief onderzoek preregistratie onmogelijk maakt. Onzin: natuurlijk kun je gaandeweg dingen bijstellen, maar dat gebeurt bij kwantitatief onderzoek ook. Niks mis mee zolang je er transparant over bent. Ten slotte vinden critici dat de subjectieve aard van kwalitatief onderzoek preregistratie zinloos maakt. Maar het is juist extra van belang omdat je daardoor duidelijk maakt vanuit welk paradigma je naar de wereld kijkt. Dat kan anderen weer helpen je conclusies te interpreteren.

Bron: Haven, T.L. & Grootel, L. van (2019). Preregistering qualitative research. Accountability in Research. doi: 10.1080/08989621.2019