Lees verder
Seksuele realitysoaps hebben – meer dan internetporno – invloed op het seksuele gedrag van jongeren in een online omgeving, blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Else de Jonge

Voor ten minste één op de vijf adolescenten die actief zijn op sociale media is het niet ongewoon zich in een seksueel bevallige pose te presenteren op hun online profiel. Onderzoekers aan de UvA onderzochten of dit verschijnsel verband houdt met blootstelling aan seksuele beelden via massacultuur, in het bijzonder reality tv en internetporno – en zo ja, of frequente plaatsers van sexy selfies daardoor ook meer geneigd worden dergelijke media te consumeren.

Om antwoord te krijgen op deze vraag ontwierpen de onderzoekers een tweedelig panelonderzoek met vragen over televisiekijkgedrag, consumptie van internetporno en seksuele selfies op sociale media. De eerste keer namen ruim tweeduizend jongeren van dertien tot achttien jaar aan het panel deel, de tweede keer, een half jaar later, bijna 1800. Eén op tien deelnemers omschreef zichzelf als frequent gebruiker van internetporno. De panelonderzoeken werden uitgevoerd in een periode dat er op MTV twee seksueel getinte realitysoaps vertoond werden. Jongeren die daar tijdens het eerste panelonderzoek naar keken, bleken bij de tweede meting vaker een seksuele foto van zichzelf op sociale media te hebben geplaatst. Het delen van erotische selfies via sociale media was, omgekeerd, ook voorspellend voor later kijkgedrag: jongeren die in de eerste fase al zulke beelden online zetten, keken ook vaker naar genoemde reality soaps.

Bij pornografie bleken beide verbanden niet te bestaan; het frequent bezoeken van pornografische websites in fase I was geen voorspeller van seksuele online selfies, zoals het laatste ook geen voorspeller bleek van digitale pornoconsumptie.

Bron: Vandenbosch, L. et al. (2015). The relationship between sexual content on mass media and social media: a longitudinal study. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. doi:10.1089/cyber.2015.0197.