Lees verder
Social media maken meer kapot dan je lief is. Althans, bij jongeren. Maar op jongens en meisjes heeft het gebruik een ander effect.
Iris Dijkstra

Wat is de invloed van sociale media op het cijfer dat je je leven geeft? Ruim tachtigduizend Britten vulden tussen 2011 en 2018 zeven keer een vragenlijst in. Cross-sectionele analyses lieten zien dat vooral bij adolescenten social mediagebruik samenhing met een geringere life satisfaction. Binnen deze groep waren er ook leeftijds- en sekseverschillen te zien. Jongeren van 16 tot 21 jaar die veel of juist weinig op social media zaten, waren ontevredener over hun leven dan jongeren die zich gemiddeld met social media bezighielden. Bij jongeren van 10 tot 15 jaar was het verband meer lineair en was ook een sekseverschil zichtbaar: meisjes die zich intensief met social media bezighielden, waren ontevredener over hun leven dan jongens.

Maar wat is kip en wat is ei? Voel je je ongelukkig omdat je veel op sociale media zit of zit je veel op sociale media omdat je je ongelukkig voelt? Om dat uit te zoeken, werden de data van ruim 17.000 jongeren nader bestudeerd. Hoe intensiever het gebruik van social media, hoe ontevredener een jaar later over het eigen leven en vice versa: hoe minder bezig met social media, hoe tevredener. Dit gold vooral voor meisjes van 11 tot 13 jaar, jongens van 14 tot 15 jaar en voor meisjes én jongens van 19 jaar. Ook het omgekeerde was waar: hoe ontevredener met het eigen leven, hoe meer bezig met social media een jaar later. Wil je het levensgeluk stimuleren, dan lijkt het verstandig het gebruik van social media te beperken.

Bron: Orben, A. et al. (2022). Windows of developmental sensitivity to social media. Nature Communications, 13:1649,

Beeld: fizkes/shutterstock.com