Lees verder

Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Meld u aan

De Bayley Ontwikkelingsschalen vormen een internationaal veelvuldig gebruikt en geprezen testinstrument, waarmee de algemene ontwikkeling van jonge kinderen kan worden beoordeeld. De Bayley-III-NL is de opvolger van de Bayley Scales of Infant Development II (BSID-II-NL).

Pearson Academy organiseert een verdiepingstraining voor de Bayley Scales of Infant and Toddler Development III – NL (Bayley-III-NL). Tijdens deze dag krijgen ervaren gebruikers van de Bayley-III-NL de mogelijkheid om hun deskundigheid in het gebuik van deze test de vergroten.

Inhoud

Tijdens deze verdiepingstraining draait het vooral om casuïstiek. Daarnaast is er voldoende ruimte om valkuilen in de testprocedures te bespreken, bijvoorbeeld bepaling van het startpunt en de afname van het instrument bij een kind met een functionele beperking. Er wordt aandacht besteed aan het delen van ervaringen en casuïstiek.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Eventuele valkuilen in de afnameprocedure
  • Toepassing bij specifieke doelgroepen
  • Verwerking resultaten in de rapportage
  • Samenhang met andere testinstrumenten
  • Gebruik van de Special Needs Addition (SNA): doelgroepen/gebruiksdoel en interpretatie
  • Casuïstiek en interpretatie

Doelstelling

Na afloop van de training bent u in staat om de testresultaten van de Bayley-III-NL te interpreteren en te verwerken in een onderzoeksverslag.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor Orthopedagogen, (Kinder- en Jeugd)psychologen met ruime ervaring in de toepassing van de Bayley-III-NL. Alle deelnemers leveren een casus aan, aanvullend fimmateriaal wordt op prijs gesteld.

Trainer

In Nederland wordt deze training gegeven door Selma Ruiter
In Vlaanderen wordt deze training gegeven door Jasmine Hoskens

Bijzonderheden

Alle deelnemers dienen vragen op voorhand in en dienen minstens 2 weken voor aanvang van de training hun casus in. Het aanleveren van een casus is een voorwaarde om mee te kunnen doen met deze trainingsdag.

Accreditatie

Accreditatie is verleend voor NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

  • K&J/OG herregistratie 6 punten
  • K&J/OG opleiding – diagnostiek 2 punten
  • K&J/OG opleiding – behandeling 0,5 punten
  • K&J/OG opleiding – overig taken 0,5 punten

Bijzonderheden

Voor de minder ervaren gebruikers is er een basistraining waarin de theorie uitgebreider aan bod komt, alle subtests worden besproken en veel wordt geoefend. Klik hier voor meer informatie.

Bent u (kinder)fysiotherapeut? We bieden ook trainingen aan voor het gebruik van de Bayley-III-NL Motoriekschalen, kijk hier voor meer informatie.