Lees verder

Leer de logica van lichaamstaal te herkennen en te integreren in je werk als psycholoog

De opleiding ’De psychologie van het lichaam’ is een lichaamsgerichte psychologie opleiding voor professionals, die naast hun oorspronkelijke vakdeskundigheid het vermogen willen ontwikkelen om lichaamstaal te verstaan en doeltreffend te integreren in hun coachings-, trainings- of begeleidingspraktijk.

In deze deels door het NIP en NOBCO geaccrediteerde opleiding voor psychologen, trainers en coaches leer je concrete methodieken ervaren en toepassen binnen een theoretisch kader. Doel is om de lichaamstaal van je cliënt te benutten en lichaamsinterventies toe te passen in je begeleidingswerk. De opleiding bestaat in totaal uit 18 dagen, verdeeld over 3 masterclasses van elk 6 dagen.

De eerste masterclass ‘Lichaamswijsheid herkennen en toepassen’ kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Leer hier meer.

De opleiding is geschikt voor professionals die:

  • zich willen bekwamen in lichaamsgerichte interventies, die in tal van begeleidingssituaties kunnen worden toegepast
  • in hun begeleiding willen verdiepen en snel en doeltreffend tot de kern willen komen
  • praktisch en ervaringsgericht willen leren hoe het lichaam werkt als een kompas
  • in hun begeleiding niet alleen willen praten (het verbale verhaal), maar willen werken met het verhaal van het lichaam van degenen die ze begeleiden en dat van henzelf
  • zichzelf willen ontwikkelen door de signalen en patronen van hun eigen lichaam te leren kennen
  • op zoek zijn praktische handvatten en fysiek energetische oefeningen om direct te kunnen toepassen.
  • zelf vitaal willen blijven als professioneel begeleider, psycholoog, coach, trainer

Lees meer op www.depsychologievanhetlichaam.nl

De opleiding is opgericht door Annet van Laar, Registerpsycholoog NIP, GZ-psycholoog, LWP-psycholoog. Zij ontwikkelde methodieken zoals het 7-Kwaliteitenpalet® en de BodyMindScan© aan de hand waarvan je de 7 vitale kwaliteiten die het lichaam herbergt fysiek, emotioneel en mentaal leert kennen. De oorspronkelijke levenskracht komt vrij als je vitale kwaliteiten niet alleen emotioneel en mentaal tot hun recht kunnen komen, maar ook fysiek geïntegreerd zijn. In hoeverre deze vitale kwaliteiten verankerd zijn, geeft de lichaamstaal direct weer. Deze bevindingen worden beschreven in haar handboek voor lichaamswijsheid “Van binnen weet je alles” (Altamira, 2012), wat de basis vormt voor de opleiding.