Lees verder

De verdiepingstraining is bedoeld om dieper in te gaan op de betekenis van afwijkende scores op onderdelen van de test en op bijzondere scoreprofielen. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Door aanvullende informatie van de cursusleider en door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant.

WISC-V-NL Verdiepingstraining (online)

NB: Deze training faciliteren we ook als face to face training op locatie.Leeftijd: 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)
Type training: Online
Hoofdcategorie: Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied: Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten, Neuropsychologie, Ontwikkeling

De verdiepingstraining is bedoeld om dieper in te gaan op de betekenis van afwijkende scores op onderdelen van de test en op bijzondere scoreprofielen. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Door aanvullende informatie van de cursusleider en door met elkaar casussen te bespreken wordt diepgaand besproken welke vaardigheden door welke subtests gemeten worden en hoe zich de scores verhouden tot elkaar. Wanneer zou je wel of niet een score als gecombineerde indexscores moeten beschrijven en wanneer is je totaal IQ nog wel of niet relevant.

Inhoud training

De afname van de WISC-V-NL levert naast de schatting van het algemene IQ een heel aantal aanvullende indexscores scores op die het scoreprofiel van het kind vormen. Dus welke vaardigheden zijn een sterke of juiste een zwakke schakel in het cognitief functioneren van een kind en en hoe kun je dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind?

Van IQ en Profielanalyse naar Adviezen voor de Praktijk 

Je hebt de WISC-V-NL afgenomen en weet nu de IQ score en de eventuele sterke en zwakke punten in de opbouw van dat IQ, maar welke vertaalslag is nu mogelijk naar de praktijk en welke concrete adviezen zijn passend en bruikbaar.

Hoe interpreteer je opvallend lage of hoge scores? Een opvallend lage score op Werkgeheugen bijvoorbeeld, welke gevolgen kan dat hebben voor het onderwijs aan dit kind of het begrijpen van zijn gedrag? Of een opvallend hoge score op Informatieverwerkingssnelheid, wat betekent dat voor het functioneren van het kind in het algemeen?

Welke adviezen kun je formulieren of welk aanvullend onderzoek zou je kunnen gaan doen naar een vaardigheid waarop een kind uitvalt op de WISC-V-NL?

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Valkuilen in de afname en scoring van de WISC-V-NL
  • Wanneer is er sprake van een harmonisch of een disharmonisch profiel?
  • Hoe kun je als gedragsdeskundige een verschil tussen Indexscores interpreteren en beschrijven in je rapportage?
  • Hoe kun je de scores op de primaire en secundaire indexen begrijpelijk verwoorden in een rapportage en verbinden aan handelingsgerichte adviezen?
  • Wat zijn de do’s and don’ts in het interpreteren van de resultaten van de WISC-V-NL?

Leerdoelen

De training vergroot de kennis over de interpretatie van de resultaten bij het inzetten van de WISC-V-NL. Tevens krijg je handvatten om hier een gedegen rapportage van te maken.

Tijdsduur

10.00 uur tot 17.00 uur

Trainers

Selma Ruiter, Alissa Sikkenk,Heleen van der Vlugt of Lindsay Vanhecke.

Doelgroep

De training is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen verdiepen in de interpretatie van de WISC-V-NL. Ruime ervaring in het gebruik wordt verondersteld.

Accreditatie

Staat in aanvraag bij:

  • NIP Eerstelijnspsychologen ELP
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): Inbegrepen in de training
  • Digtiaal trainingsmateriaal

Tip

Volg de Verdiepingstraining wanneer u al ruime ervaring hebt opgedaan met het instrument en de WISC-V-NL minimaal 15 keer hebt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd. Bent u al een expert op het gebied van intelligentiediagnostiek en de WISC-V-NL in het bijzonder en heeft u specifieke vragen over interpretatie en verslaglegging van de testresultaten dan raden wij u de WISC-V-NL Intervisiedag aan.

Let op: bovenstaande is een advies. Het is aan u om te bepalen welke training het meest aansluit op uw trainingsbehoeften en het meest leerzaam is voor u. Bij twijfel, neem gerust even contact met ons op.

Meer informatie en aanmelden