Lees verder

Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen

Doel en doelgroep

De BRIEF is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening, diagnostiek en behandeling van kinderen van 5-18 jaar. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit.

Andere talen

De BRIEF is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Noors, Tsjechisch en Zweeds

Beschrijving

De BRIEF bestaat uit drie versies: een oudervragenlijst, een leerkrachtvragenlijst en de nieuwe zelfrapportage. Om inzicht te krijgen in het gedrag van het kind wordt aangeraden altijd minstens twee informanten te gebruiken. Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar een ouder en een leerkracht, voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar een ouder en de jongere zelf.

De BRIEF geeft scores op acht schalen:

 • Inhibitie
 • Flexibiliteit
 • Emotieregulatie
 • Initiatief nemen (alleen in de ouder- en leerkrachtvragenlijsten)
 • Werkgeheugen
 • Plannen en organiseren
 • Ordelijkheid en netheid
 • Gedragsevaluatie
 • Taken afmaken (alleen in de zelfrapportage)

De scores worden samengevat in twee algemene indexen en een totaalscore. De twee validiteitsschalen (negativiteit en inconsistentie) geven inzicht in de manier waarop de vragenlijst is ingevuld.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van de BRIEF duurt circa 15 minuten per vragenlijst. Scoren en interpreteren van de papieren versie duurt circa 10 minuten. Het profielformulier levert een overzicht op van de acht schalen, de twee domeinen en de totaalscore. Hierbij wordt ook aangegeven of de score als normaal, verhoogd of afwijkend kan worden gekwalificeerd. Tevens wordt gerapporteerd over de twee validiteitsschalen. U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS 5: er wordt dan automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Kwalificatieniveau: niveau B. Voldoet u niet aan de kwalificatie-eis, dan adviseren wij de BRIEF Screener.

Vragen over het gebruik van dit instrument? Lees hier de veelgestelde vragen over de BRIEF.

Normen

In juni 2012 is een nieuwe normering verschenen volgens het continue normeringsmodel. In deel 2 van de handleiding zijn de volgende normtabellen opgenomen.

 • Oudervragenlijst: aparte normen voor jongens en meisjes, voor elk leeftijdsjaar van 5 tot en met 17 jaar
 • Leerkrachtvragenlijst: aparte normen voor jongens en meisjes, voor elk leeftijdsjaar van 5 tot en met 11 jaar
 • Zelfrapportage: aparte normen voor jongens en meisjes, voor elk leeftijdsjaar van 11 tot en met 17 jaar

Tevens zijn er Vlaamse normen voor de ouder- en leerkrachtvragenlijst voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar, en voor de zelfrapportage voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Jaar van uitgave: 2012
Ref-ID: 52664

Ga naar de website >