Log in
samengesteld door Santo Di Nuovo en Maria Sinatra (2023) Newburyport, MA, USA (VII + 152 p.)
Karel Soudijn

How to measure mind: A historical and epistemological approach to psychological assessment

Kunnen robots ons helpen om psychologische tests af te nemen? Zo ongeveer luidt een van de tussenkopjes in dit compact geschreven boek over historische en kennistheoretische problemen rondom het meten in de psychologie. Een robot kan allerlei aspecten van de testsituatie duidelijker standaardiseren. Bejaarden zullen het misschien fijner vinden om met een robot te praten dan om met een tablet te werken. En het schijnt dat autistische kinderen liever door een robot worden onderzocht dan door een echte psycholoog, omdat het gedrag van een robot beter te voorspellen is. En de nadelen van het