Samenvatting

PRIDE, RESPECT, AND COMMITMENT OF VOLUNTEERS IN A DUTCH NON-PROFIT ORGANIZATION
J. DRIESSEN, W. BLOEMERS & H. LODEWIJKX
Building on the Tyler and Bladers social identity model of pride and respect, the current study examined the degree of affective and normative commitment among volunteer members of the Dutch Institute of Psychologists (NIP; N = 191). SEM-analyses revealed that feelings of respect are crucial for the volunteers. These feelings fuel their pride and these feelings of proudness subsequently influence volunteers’ affective and normative commitment to the organization. More than pride, feelings of respect are driven by the degree of task and emotional support volunteers received from the organization. Supplementary analyses indicated that volunteers’ motives to participate in the NIP organization involve values, understanding and career.


1418 Weergaven
1 Downloads
Log in
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) drijft voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Jos Driessen, senior beleidsmedewerker bij het NIP heeft samen met Wim Bloemers en Hein Lodewijkx van de Open Universiteit Nederland onderzoek gedaan naar betrokkenheid en motivatie onder deze vrijwilligers. De bevindingen laten zien dat respect en trots bij de vrijwilligers een centrale plaats innemen.

Inleiding

Vrijwilligerswerk in Nederland mag zich in een grote belangstelling verheugen. In 2011 was 38% van de Nederlanders actief als vrijwilliger (Schuyt, 2013)18. Gemiddeld besteedde men in 2012 een dag per maand aan vrijwilligerswerk, waaruit blijkt dat mensen dit soort werk belangrijk vinden. Het werk is nuttig, staat goed op het curriculum vitae, er vloeien sociale contacten uit voort en bovendien is het een manier om anderen te helpen.

Ook voor organisaties is vrijwilligerswerk belangrijk. Veel werk zou niet of minder gebeuren zonder hun inzet. Daarom is het belangrijk voor organisaties aandacht te besteden aan het werven en vooral het behouden van vrijwilligers. Relevante vragen hierbij zijn: wat zijn de motieven van vrijwilliger om zich in te zetten voor een bepaalde organisatie? Hoe raken en blijven zij betrokken bij die organisatie (bijv. Boezeman & Ellemers, 2007, 2008a, 2008b; Ellemers & Boezeman, 2009; Clarey et al., 1998)5671012? De antwoorden daarop kunnen niet alleen het

Literatuurlijst

 1. Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organisation. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
 2. Arbuckle, J.L. (2006). Amos 7.0 User’s Guide. Chicago: SPSS.
 3. Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
 4. Boezeman, E.J. (2009). Managing the volunteer organization: Strategies to recruit, content and retain volunteers. Leiden: Universiteit Leiden. Retrieved April 15, 2013, https://openaccess.leidenuniv.nl/hamdle/1887/13572
 5. Boezeman, E.J. & Ellemers, N (2007). Volunteering for charity: Pride, respect, and the commitment of volonteers. Journal of Applied Psychology, 92, 771-785.
 6. Boezeman, E.J. & Ellemers, N. (2008a). Pride and respect in volunteers organizational commitment. European Journal of Social Psychology, 38, 159-172.
 7. Boezeman, E.J. & Ellemers, N. (2008b). Volunteers recruitment: The role of organizational support and anticipated respect in non – volunteers. Attraction to charitably volunteers organizations. Journal of Applied Psychology, 93, 1013-1026.
 8. Brown, T.A. (2006). Confi rmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The Guilford Press.
 9. Byrne, B.M. (2001). Structural Equation Modeling with AMOS: Basis concepts, applications, and programming. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 10. Clary, E.G., Snyder, M., Ridge, R.D., Copeland, J., Stukas, A.A. et al. (1998). Understanding and assessing motivations of volunteers: A functional approach. Journal of personality and social psychology, 74(6), 1516-1530.
 11. Clary, E.G. & Snyder, M. (1999). The motivations to volunteer: Theoretical en practical considerations. American psychological society, 8(5), 156-159.
 12. Ellemers, N & Boezeman E.J. (2009). Intrinsic need satisfaction and the jobs attitudes of volunteers versus employees working in a charitable volunteer organization. Journal of Occupatioal Organizational Psychology, 82, 897-914.
 13. Ellemers, N. & Boezeman, E.J. (2009). Empowering the Volunteer Organization. In: The Psychology of Prosocial Behavior: Group Processes, Intergroup Relations, and Helping (Eds. S. Stürmer and M. Snyder), Wiley-Blackwell, Oxford, UK. Doi: 10.1002/97814444307948.ch13.
 14. Galindo-Kuhn, R. & Guzley, R.M. (2001). The Volunteer Satisfaction Index: Construct defi nition, measurement, development, and validation. Jourmal of Social Service Research, 28, 45-68.
 15. Jak, J & Evers, A. (2010). Een vernieuwd meetinstrument voor organizational commitment. Gedrag & Organisatie, 2,158-171.
 16. Kline, R.B. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 17. Liao-Troth, M.A. (2001). Attitude diff erences between paid workers and volunteers. Nonprofi t Management & Leadership, 11, 423-442.
 18. Schuyt, Th,N.M. (2013). Geven in Nederland 2013: Giften, Legaten, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Den Haag: Reed Business.
 19. Stephens, R.D., Dawley, D.D. & Stephens, D.B. (2004). Commitment on the board: A model of volunteer directors’ levels of organizational commitment and self-reported performance. Journal of Managerial Issues, 16, 483-504.
 20. Tajfel, H. & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey: Brooks/Cole.
 21. Tabenick, B.G. & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 22. Tyler, T.R. (1999). Why people cooperate with organizations: An identitybases perspective. In R.I. Sutton & B.M. Staw (Eds.), Research in Organizational Behavior: An annual series of analytical essays and critical reviews (pp. 210 – 246). Stamford: JAI Press.
 23. Tyler, T.R. & Blader, S.L. (2000). Cooperations in groups: Procedural justice, social identity, and behavioral engagement. Philadelphia: Psychology Press.
 24. Tyler, T.R. & Blader, S.L. (2001). Identity and cooperative behavior in groups. Group Processes & Intergroup Relation, 4, 207-226.
 25. Tyler, T.R. & Blader, S.L. (2002). Autonomous vs. comperative status: Must we be better than others to feel good about ourselves? Organizational Behavior and Human Decision Prosesses, 89, 813-838.
 26. Wuensch, K. L. (2014). An introduction to structural equation modelling. Dept. of Psychology, East Carolina University, Greenville, NC.