439 Weergaven
1 Downloads
Log in
Een peiling onder 166 psychologen werkzaam in de ouderenzorg laat zien dat er in deze sector meer specialisten vanuit de psychologie nodig zijn, dat er momenteel te weinig aandacht is voor ouderen in de opleidingen tot klinisch (neuro)psycholoog en een nieuw specialisme klinisch ouderenpsycholoog van meerwaarde is. Dat concluderen Bas van Alphen c.s. ‘De vergrijzingscijfers staan in schril contrast met de opleidingsmogelijkheden op het gebied van de ouderenpsychologie.’

Inleiding

In Nederland zal in 2040 maar liefst 26% van de bevolking uit 65-plussers bestaan, waarbij de levensverwachting tevens stijgt naar bijna 86 jaar (rivm, 2018). Het aandeel 80-plussers binnen de groep 65-plussers, een indicator voor de dubbele vergrijzing, neemt toe van 24% in 2018 tot 41% in 2060. Overigens blijft het aandeel Nederlanders van twintig jaar en jonger tussen nu en 2060 vrijwel stabiel met 22% (nidi, 2018).

Deze vergrijzingscijfers staan in schril contrast met de opleidingsmogelijkheden op het gebied van de ouderen­psychologie. Zo ontbreekt in Nederland een masteropleiding ouderenpsychologie. Ook in de tweejarige, generalistische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is binnen het 480 uur tellende cursorisch deel van deze opleiding bij de meeste opleidingsinstellingen slechts twaalf tot achttien uur onderwijs gereserveerd voor ouderenpsychologie. Bij twee opleidingsinstellingen bestaat wel de mogelijkheid om de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog met differentiatie/accent ouderen te volgen. Daarnaast wordt landelijk

Literatuurlijst

  1. Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (2023). Raming verdeling psychologen werkzaam in de GGz voor ouderen. Niet gepubliceerd.
  2. NIDI (2018) https://nidi.nl/demos/demografie-in-het-kort-vergrijzing.
  3. NIP-sectie ouderenpsychologie (2021). Factsheet psychologische beroepen in de ouderenzorg.
  4. RIVM (2018). De impact van de vergrijzing 2018. Beschikbaar via https://www.vtv2018.nl/impact-van-de-vergrijzing.
  5. Van Alphen, S.P.J., van den Broek, A. & Verbeek, H. (2023a). De tijd is rijp om te specialiseren in de ouderenpsychologie. De Psycholoog, 1, 40-47.
  6. Van Alphen, S.P.J., van den Broek, A. & Verbeek, H. (2023b). Kritisch de dialoog aangaan. De Psycholoog, 4, 55.
  7. Vis, E., Flinterman, L., van Schaijk, A. & Batenburg, R. (2022). Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2022 Een onderzoek ten behoeve van de capaciteitsraming 2022, in opdracht van het Capaciteitsorgaan. NIVEL.