Lees verder
Hilde Bruning is gepensioneerd A&O-psycholoog en al bijna zes jaar lid van de ledenraad van het NIP. In die periode is ze ook voorzitter van de ledenraad geweest. Met het oog op de ledenraadsverkiezingen begin 2024, deelt zij haar ervaringen.
Nederlands Instituut van Psychologen

‘Al sinds mijn afstuderen ben ik lid van het NIP. Al die tijd voelde het NIP letterlijk – ik woon in Maastricht – en figuurlijk een beetje op afstand, omdat het toch veel over de ggz ging. Zelf heb ik altijd in de arbeid– en organisatiehoek gewerkt. Toen ik richting mijn pensioen ging, wilde ik dichterbij proberen te komen. Tot mijn verbazing werd ik met redelijk wat stemmen gekozen voor de ledenraad. Mijn verkiezingsslogan was: psychologen moeten minder bescheiden zijn. Ik vind dat wij als psychologen veel kennis te bieden hebben waarmee we ons veel meer mogen mengen in het maatschappelijke debat. Dat is sindsdien een stuk verbeterd, mede te danken aan een goed en actief bureau en bestuur. Ook meteen een aandachtspunt voor nieuwe ledenraadsleden overigens: blijf kritisch en blijf ook zelf met initiatieven en ideeën komen.

Ik vind de ledenraad heel leuk. Samen met vakgenoten over van alles nadenken dat de breedte van ons vak beslaat. Hoe kunnen we bijvoorbeeld nieuwe leden werven?

Als voorzitter stak ik iets meer tijd in de ledenraad. Ik moest vergaderstukken secuurder lezen, alle vergaderingen voorbespreken. Staan alle punten op de agenda? Hoe zorgen we dat er discussies ontstaan? Tijdens de vergadering was ik extra alert om te zorgen dat iedereen aan het woord kwam.

Een van de leukste onderwerpen vond ik het meerjarenplan. We mochten aan de knoppen draaien: waar willen we heen met ons vak? En met de vereniging? De ledenraad komt minstens vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen met het bestuur van het NIP. Ik vond het ook altijd gezellig om samen van tevoren te eten of naderhand te borrelen.

Tot slot nog een tip voor eventuele nieuwe leden: het NIP bestaat uit psychologen die hun beroep op hele diverse manieren uitoefenen. In de ledenraad gaat het om het vinden van een gezamenlijke focus. Het is steeds de uitdaging die te vinden en ook te vertegenwoordigen en niet enkel bezig te zijn met de belangen van je ‘eigen’ beroepsuitoefening.

Ik raad het iedereen aan zich voor de ledenraad aan te melden. Juist omdat het belangrijk is om de gemene deler van alle NIP-leden, alle psychologen, te vinden.’

De ledenraad van het NIP bestaat momenteel uit 31 leden en is een samenvoeging van de ledenraden van de NVGzP en het NIP. Begin 2024 vinden er ledenraadsverkiezingen plaats en kiezen de leden welke 20 ledenraadsleden hen zullen vertegenwoordigen in de ledenraad de komende drie jaar. De ledenraad neemt in hun vergaderingen belangrijke beslissingen over de vereniging en het beleid zoals de goedkeuring van het jaarplan en de begroting, benoeming van het bestuur en de leden van de colleges en de vaststelling van de contributie. In het najaar kun je je verkiesbaar stellen. Meer weten of je interesse alvast kenbaar maken kan bij de bestuurssecretaris via michelle.troost@psynip.nl