Log in
Wat is de aard van een psychiatrische diagnose? Deze vraag leent zich volgens Annemarie Köhne goed voor een filosofische analyse. Maar door dicht bij de praktijk te blijven, blijven patiënt en behandelaar beter in beeld. ‘Het woord ‘diagnose’ zou exclusief gereserveerd moeten blijven voor hetgeen we nu de ‘beschrijvende diagnose’ noemen,’ betoogt Köhne.
Annemarie Köhne

Het is woensdagochtend. Multidisciplinair overleg. Patiënt X wordt besproken. ‘Wat is de diagnose?’, wordt er gevraagd. Een collega antwoordt: ‘Een depressieve stoornis.’ En daaropvolgend wordt kort en krachtig tot een behandellijn besloten. Het is een normale gang van zaken. Maar klopt dit wel? Is dit de diagnose? En is dit überhaupt een diagnose?

Als we ons afvragen wat de aard van een psychiatrische diagnose is, komen we al snel in een zeer complexe discussie terecht. De vraag leent zich goed voor een filosofische analyse met betrekking tot haar ontologie en epistemologie en roept met regelmaat interessante cultuurkritische beschouwingen op. Als de vraag echter dichter bij de alledaagse praktijk blijft, houden we de patiënt en behandelaar beter in beeld.

Assensysteem

Het woord ‘psychiatric diagnosis’ staat in het Engels gelijk aan een DSM- en/of ICD-classificatie. Het Nederlands volgt daarin en wij spreken ook wel van een ‘diagnose’ als we verwijzen naar een DSM-label. Deze labels, opgevat als ‘