Log in
Mila Remijsen beschrijft een behandeltraject vanuit de Transference Focused Psychotherapy. Het betreft een complexe casus van een vrouw met chronisch ernstig zelfbeschadigend gedrag. Na een introductie van de casus gaat Remijsen in op het behandelverloop. Uitgaande van de wisselwerking tussen klinische praktijk en vakliteratuur bespreekt ze de twee kernthema’s: ‘taal en mentaliseren’ en ‘functies van zelfbeschadigend gedrag’. ‘Ik kan als psychotherapeut niet werken als ik me niet laat raken.’
Mila Remijsen

Introductie casus

Lena1 is bij de start van haar behandeltraject een getrouwde, kinderloze 53-jarige vrouw die sinds drie jaren niet meer werkt wegens psychische klachten. Haar werk binnen het bankwezen bood haar houvast en ze stelde hierbij hoge eisen aan zichzelf. Ze is vaker in behandeling geweest met enig doch beperkt effect, vaak met burn-outklachten als aanmeldreden. Hierover vertelt ze dat ze meestal niet werkelijk deelde wat er in haar omging. Ze heeft problemen op het vlak van haar gevoelswereld, moeite met anderen nabij laten komen, ze is overwegend op haar hoede en reageert schrikachtig. Er is sprake van dissociatieve klachten en van chronisch zelfbeschadigend gedrag, bijvoorbeeld stukken huid wegknippen, haar huid schuren met schuurpapier, zich branden met een strijkijzer en haar huid snijden met bijvoorbeeld een stuk glas. Haar sociale netwerk is beperkt en ze is afhankelijk van haar partner die vanwege haar klachten vaak thuis werkt uit vrees dat Lena zich

Het behandeltraject vond van 2015 tot 2017 plaats bij Centrum Intensieve Behandeling in Den Haag waar ik in opleiding was tot psychotherapeut. Dit stuk is tot stand gekomen met toestemming van patiënte Lena (niet haar echte voornaam).