Log in
Op de middelbare school wist ik al vroeg dat ik psychologie wilde studeren. Ik ging in 4 en 5 vwo naar open dagen en meeloopdagen op universiteiten en las me goed in. Uiteindelijk koos ik voor de universiteit van Tilburg, daar zit ik nu in het derde jaar. Ik zag al vrij snel heel gemotiveerde en actieve studenten om mij heen. Zelf was ik nog niet zo bezig met het cv dat ik in de toekomst nodig zou hebben. Maar ik denk wel dat veel studenten psychologie tegenwoordig heel bewust bezig zijn met het opbouwen van een mooi cv, omdat er ook na de studie soms nog een lange weg te gaan is. Wanneer je gz-psycholoog bent, liggen de banen voor het oprapen vergeleken met wanneer je basispsycholoog bent. Zonder gz-opleiding kun je te maken krijgen met meer concurrentie en minder baanopties.
Jeroen van Goor

In het begin had ik wel een route voor ogen: snel afstuderen, doorstuderen voor gz-psycholoog en dan het werkveld in. Maar daar ben ik van afgestapt, nu volg ik gewoon mijn gevoel. Het is denk ik belangrijk te beseffen dat je altijd van het uitgestippelde pad kan afwijken, dat de ene ervaring leidt tot de andere. Wie weet waar het je uiteindelijk brengt. Een jaar geleden had ik ook niet kunnen vermoeden dat het allemaal zo zou lopen.

Een grote beslissing

Het begon eigenlijk in mijn tweede jaar, toen ik iets naast mijn studie wilde doen. Dat werd een parttime commissie bij SPS-NIP, gericht op de carrièremogelijkheden van studenten. Ik kreeg de smaak wel te pakken en toen het Landelijk Bestuur van SPS me vroeg om daarvoor te solliciteren, hoefde ik niet lang na te denken.

Het betekende wel dat ik mijn studie moest onderbreken. Maar het bleek een goede keuze, want bijna alle vaardigheden die ik