Log in
Een bevriende decaan vertelde Klaas Sijtsma ooit dat hij op de vraag van de rector magnificus waarom hoogleraar X bij Geneeskunde viermaal zoveel publiceerde als hoogleraren in zijn faculteit, hij X maar eens moest vragen waarover zijn laatste vijf artikelen gaan. Heeft het onderzoek aan de universiteit de overhand gekregen? Is het onderwijs het kind van de rekening geworden? ‘Onderwijs en onderzoek dienen beide voluit gewaardeerd te worden.’
Klaas Sijtsma

Sedert een aantal jaren bestaat er aan onze universiteiten ongenoegen over de prestatiecultuur die er zou heersen en die voor een veel te hoge werkdruk zou zorgen. Die prestatiecultuur spitst zich vooral toe op het onderzoek, waarbij van iedereen grote aantallen artikelen in liefst zeer goede tijdschriften worden verwacht, evenals grote bedragen aan onderzoeksubsidies en grote hoeveelheden promoties. Belangrijke bron van ongenoegen is dat het nooit genoeg is, het kan altijd meer. Wie niet levert, mag geen onderzoek meer doen of krijgt geen vaste aanstelling. Het onderzoek heeft daarmee de overhand gekregen, terwijl onderwijs en andere noodzakelijke activiteiten het kind van de rekening zijn geworden.

Vele betrokkenen hebben hun zorgen geuit over deze stand van zaken via de kranten en andere media, terwijl vanuit de VSNU de rectores magnifici van de veertien Nederlandse universiteiten hun manifest Erkennen en Waarderen, later omgedoopt in Ruimte voor Ieders Talent (VSNU, FNU, KNAW, NWO, en ZonMw, 2019) hebben gepubliceerd en andere verontruste wetenschappers zich hebben