Log in
Integriteit in de wetenschap staat flink in de belangstelling. In haar in diverse opzichten voorbeeldige proefschrift betoogt Tamarinde Haven dat fraudeurs niet alleen als rotte appel moeten worden gezien, maar dat ook gekeken moet worden naar de mand appels als geheel. Willem Koops bestudeerde haar dissertatie en betoogt dat haar proefschrift vooral ook illustreert dat er nauwelijks theorie beschikbaar is voor het onderzoek naar wetenschappelijke misdragingen. ‘Het onderzoek beperkt zich feitelijk tot het inventariseren van opinies.’ Haven zelf en Klaas Sijtsma reageren.
Willem Koops, Tamarinde Haven, Klaas Sijtsma

Rond de voormalige rector van de Vrije Universiteit Amsterdam, Lex Bouter, houdt een groep onderzoekers zich bezig met integriteitsonderzoek, dat is onderzoek naar gewetensvol onderzoeksgedrag. Een recente uitkomst is het heldere en leesbare proefschrift van Tamarinde Haven (2021).1

Haven maakt duidelijk dat 1) FFP, dat is ‘falsification, fabrication and plagiarism’, weliswaar doodzonden zijn in onderzoek, maar mogelijk niet de belangrijkste, en 2) het beschouwen van fraudeurs als rotte appel aangevuld dient te worden met onderzoek naar de mand appels als geheel. De centrale aanname van Haven is dat QRP’s (questionable research practices) veel meer schade berokkenen dan FFP’s. Trouwens, Haven wijst daar terecht op: plagiaat veroorzaakt voor de wetenschap weinig tot geen schade. Het herhalen van andermans uitspraken en resultaten zonder bronvermelding is weliswaar verwerpelijk, maar de wetenschap als zodanig wordt er niet of weinig door geschaad. Zij verwijst naar een schatting