Log in
Prima dat er op de kosten wordt gelet in de ggz, vindt menig psycholoog. En ook het werk transparant maken, is een goede ontwikkeling. Toch gaat het de verkeerde kant op. Er wordt door hulpverleners zo efficiënt gewerkt dat alle lucht uit het werk is geperst. En dat overheersende streven naar efficiëntie kost klauwen met geld. Veel tijd zou beter besteed kunnen worden. De wachttijden worden ondertussen alleen maar langer, terwijl ze de komende zomer verdwenen zouden moeten zijn. Waarom schiet het niet op met die goedkope en efficiënte geestelijke gezondheidszorg? De Psycholoog neemt een duik in de taaie praktijk, en gaat op zoek naar de hindernissen op weg naar de goedkope en effciënte ggz die de politiek voor ogen heeft.
Geertje Kindermans

Het is geweldig werk, dat blijkt toch ook wel uit mijn verhaal hè? Er gaat veel goed,’ benadrukken verschillende gz-psychologen die in dit verhaal aan het woord komen. Dat wordt inderdaad duidelijk. Maar vooral wordt duidelijk dat er óók veel mis gaat.

Gz-psycholoog/psychotherapeut Riëtte Mellink heeft er tot haar eigen opluchting geen last meer van. Jaren geleden zei ze haar baan in de ggz op en ging werken voor een instelling waar mensen met een beroepsgerelateerde PTSS behandeld worden. De behandelingen worden betaald door de werkgever. Voor haar geen gedoe met verzekeraars meer. Maar ze weet nog heel goed waar het begon te wringen zo’n twaalf jaar geleden. Mellink werkte onder andere als coördinator van een autismeteam. Omdat verzekeraars Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) gingen gebruiken, moest ze vanaf dat moment na één gesprek al aankruisen of ze dacht dat er sprake was van autisme, maar daarvoor is een uitgebreid onderzoek nodig. ‘Ik legde uit aan