Log in
Blijf je psycholoog als je professioneel een metamorfose ondergaat? In deze rubriek vertellen psychologen over de opmerkelijke carrièreswitch die ze hebben gemaakt. In deze aflevering: Reint Jan Renes, gedragswetenschapper
Geertje Kindermans

Officieel is Reint Jan Renes ‘lector Crossmediale communicatie in het publieke domein aan de Hogeschool Utrecht’. Maar dat bekt niet lekker, daarom noemt hij zich meestal gedragswetenschapper. Hij houdt zich samen met de medewerkers van zijn onderzoeksgroep, het PubLab, bezig met toegepast onderzoek op het gebied van (gezondheids)communicatie en gedragsverandering. Het gaat hem erom mensen zover te krijgen dat ze zich gezonder gaan gedragen of duurzamer keuzes leren maken. Zijn opdrachtgever is de overheid of een andere partij die een algemeen belang nastreeft. Voor de commercie wil Renes niet werken. ‘Mijn vader was sociaal werker, ik ben opgevoed met een zekere sociale betrokkenheid.’

Appen op de fiets is een onderwerp waarmee hij zich bijvoorbeeld bezighoudt. ‘De overheid wil dat er minder geappt wordt op de fiets, dat is immers gevaarlijk. Om zulk gedrag te veranderen is het allereerst belangrijk dat het door veel mensen ook als probleem gezien wordt. Vergelijk het met roken. Lange tijd was je een zeurpiet