Lees verder
Vanaf 1 maart 2021 behartigen deze twintig NIP-leden jouw belangen in de ledenraad (in alfabetische volgorde): Melissa Alberts, Nanda Bakker-Ait Arrami, Paul Betgem, Hilde Bruning, Jasper Dijkman, Jeanette Dijkstra, Annelien Duits, Mariëlle van Heugten, Aly van Houten, Veronique van der Kleij, Marjan van de Laar, Gerdie Langenhuizen, Maria van Lummel, Jan de Moor, Narish Parsan, Magda Rooze, Mandy van ’t Sant, Margreet Schuurmans, Gezina Topper en Else Treffers. Een willekeurige eerste helft stelden we in de vorige editie van het NIP-katern al aan je voor. Nu komt de tweede helft aan bod. Wat betekent het NIP voor hen? En welke onderwerpen binnen het NIP vinden zij belangrijk?
Nederlands Instituut van Psychologen

Gerdie Langenhuizen

‘Samenwerking en verbinding zijn voor mij belangrijke aspecten. Een belangrijk speerpunt is wat mij betreft de tweedeling in de ggz, tussen volwassenen en jeugd, waardoor met name jongvolwassenen tussen wal en schip dreigen te belanden.’

Jan de Moor

‘Ik heb veel waardering voor het werk dat het NIP tot op heden heeft verzet. En zie nog de nodige uitdagingen. Het NIP zou nog meer kunnen inzetten om een kwaliteitskader te ontwikkelen waarin onder meer eisen worden gesteld aan de psychologische beroepsbeoefening. Mijn kennis en ervaringen wil ik hier graag bij inzetten.’

Narish Parsan

‘Ik zet mij graag in voor de aanhaking van de psychologie bij het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken en voor de mentale vooruitgang van ons land. Niet alleen in de behandelkamers maar ook in de beleidskamers van de gemeenten kunnen wij als psychologen het verschil maken.’

Maria van Lummel

‘Ik vind het boeiend om samen te werken met mensen uit verschillende werkvelden en rekening te houden met de diverse belangen van de leden. Ik wil mij onder meer inzetten om het gat tussen student en starter te verkleinen en de werkdruk van psychologen in kaart te brengen.’

Magda Rooze

‘Als voorzitter van het Standing Committee Crisis, Disaster and Trauma Psychology van de EFPA zou ik graag de internationale kennis beschikbaar maken voor de Nederlandse psychologen.’

Veronique van der Kleij

‘Ik ambieer het om binnen de ledenraad de belangen van internationale psychologen in Nederland te behartigen. Ik ben opgegroeid in het buitenland, wat mij heeft gevormd tot de persoon die ik vandaag ben. Ik heb geleerd om flexibel te zijn, goed te kunnen relativeren en humor op de juiste momenten in te zetten.’

Jasper Dijkman

‘Voor mij is het NIP niet alleen een mooi platform om kennis en inspiratie te delen, maar ook een podium voor ‘de psycholoog’ en een uithangbord naar buiten toe. In het maatschappelijk debat, in het sturen van gedrag in crisistijd, en in het bedrijfsleven.’

Nanda Bakker

‘Het NIP is volop in ontwikkeling en speelt als vereniging een centrale rol voor psychologen in alle vraagstukken. Daarbij leggen we ook steeds meer de maatschappelijke verbinding. Dat is een ontwikkeling waar ik vanuit de ledenraad graag aan mee werk!’

Melissa Alberts

‘Als psychologiestudent én als ervaringsdeskundige denk ik dat er in het mooie vakgebied nog veel ruimte is voor verandering en ontwikkeling. Ik zou me dan ook graag, onder meer vanuit mijn eigen ervaringen in de ggz, willen inzetten om de ggz voor iedereen blijvend te veranderen en te verbeteren.’

Jeanette Dijkstra

‘Graag zou ik zien dat we ons als psychologen meer verenigen en ons ook zo presenteren naar buiten toe. Ook al lijken de belangen binnen de verschillende werkvelden soms tegenstrijdig, uiteindelijk gaat het erom dat we mensen die een beroep op ons doen helpen bij het vinden van hun weg.’

Beeld: Redcollegiya/shutterstock.com