Lees verder
Vanaf 1 maart 2021 behartigen deze twintig NIP-leden jouw belangen in de ledenraad (in alfabetische volgorde): Melissa Alberts, Nanda Bakker-Ait Arrami, Paul Betgem, Hilde Bruning, Jasper Dijkman, Jeanette Dijkstra, Annelien Duits, Mariëlle van Heugten, Aly van Houten, Veronique van der Kleij, Marjan van de Laar, Gerdie Langenhuizen, Maria van Lummel, Jan de Moor, Narish Parsan, Magda Rooze, Mandy van ’t Sant, Margreet Schuurmans, Gezina Topper en Else Treffers. Een willekeurige eerste helft stellen we in deze editie van het NIP-katern vast aan je voor, de tweede helft volgt komende maand. Wat betekent het NIP voor hen? En welke onderwerpen binnen het NIP vinden zij belangrijk?
Nederlands Instituut van Psychologen

Paul Betgem

‘Graag zet ik mijn ruime ervaring in, van dertig jaar behandelaar in de ggz, voor het oplossen van beleidsvraagstukken. De eerste opdracht voor het NIP wordt meer dan ooit het bewaken van de collectiviteit binnen de beroepsgroep, het saamhorigheidsgevoel.’

Hilde Brunning

‘Meer regionale spreiding van de NIP-bijeenkomsten is een wens van mij, zodat we allemaal betrokken raken bij onze beroepsvereniging en het geen ver-van-mijn-bed-show is. Samen betrokken is samen sterk.’

Annelien Duits

‘Met mijn ervaringen en vaardigheden wil ik graag bijdragen aan de ambities van het NIP en meedenken over diens visie en missie. Ik wil vooral ook bijdragen aan het samenwerken met andere verenigingen en beroepsverenigingen om zo de positie van de (klinisch) neuropsycholoog in onder meer de zorg te versterken.’

Mariëlle van Heugten

‘Voor de mens wil ik altijd en overal aandacht houden, ook in de ledenraad en ook met betrekking tot de onderwerpen die daar behandeld worden. Vertrouwen opbouwen en verbinding maken zijn voor mij de belangrijkste elementen in het menselijk contact, daarom ligt mijn focus vooral daarop.’

Aly van Houten

‘Ik vind het belangrijk dat het NIP een zichtbare vereniging is die de belangen van psychologen in alle werkvelden behartigt.’

Marjan van de Laar

‘Ik vind het belangrijk dat psychologen zich inzetten voor hun vak en naar vermogen bijdragen aan hun beroepsvereniging. Voor mij is het NIP dé beroepsvereniging voor psychologen omdat het NIP zich inzet voor alle psychologen en psychologiestudenten. Al wordt het langzamerhand misschien tijd om na te denken over een sectie gepensioneerde psychologen.’

Margreet Schuurmans

‘Ik ben een groot voorstander van verenigingen omdat er zo maximaal invloed uitgeoefend kan worden op beleid en inhoud van het vak door de inhoudsdeskundigen zélf. Ik zie het als een uitdaging om bij te mogen dragen aan het meer en beter profi leren van de psycholoog en het uitdragen van onze meerwaarde voor de samenleving.’

Mandy van ’t Sant

‘Ik werk al ruim vijftien jaar als zelfstandig ondernemer. Ik ben communicatieadviseur en coach. Mijn ambitie voor de ledenraad is om stem te geven aan ondernemende psychologen of psychologen die willen ondernemen!’

Gezina Topper

‘Ik vind het een uitdaging om een brug te bouwen en spreekbuis te zijn tussen de leden en het algemeen bestuur van het NIP. Ik wil mij graag verder verdiepen en inzetten voor de toekomst van het NIP.’

Else Treffers

‘Het NIP is een vereniging met een ambitieuze missie: een vereniging zijn voor álle psychologen. Ik zou graag bijdragen aan een ledenraad die actief betrokken is bij de leden, die de belangen behartigt van startende en al lang werkende professionals, en zich inzet voor een toegankelijkere ggz met een kortere wachtlijst.’

Beeld: Redcollegiya/shutterstock.com