Lees verder
Het NIP-jaarcongres vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 juni. Deze hele dag staat in het teken van ‘Bruto Nationaal (On)geluk: op zoek naar de balans.’ Voor het eerst sinds de coronaperiode richtte het NIP dit jaar weer een congrescommissie op, bestaande uit vier leden uit verschillende disciplines: Martha Lettenga, Arco Poot, Bart Schutz en Ruthie Werner. Ze dachten mee over het thema en adviseren de projectgroep van het NIP-bureau over onder meer interessante sprekers en hoe het congres er verder uit kan komen te zien. Hoe vonden zij het om hiermee bezig te zijn? Wat betekent het NIP-congres eigenlijk voor hen? We vroegen het aan de leden van de congrescommissie.
Nederlands Instituut van Psychologen

Buiten je bubbel

‘Vooral de breedte van het NIP-congres vind ik interessant, al helemaal omdat de psychologie in snel tempo verbreedt. A&O-psychologen kunnen sparren met klimaaten gedragspsychologen over hoe bedrijven duurzaamheidsdoelen sneller kunnen halen en klinisch psychologen kunnen verrast worden door de laatste inzichten van een hoogleraar in de neuropsychologie. Een belangrijk onderdeel van een congres vind ik dat je als psycholoog nieuwe contacten op kunt doen, buiten ‘je eigen bubbel’. Daar is het congres ook op gericht. Een extra belangrijk onderdeel sinds we gefuseerd zijn.

Het was erg leuk mee te denken over het thema van het congres. Welke onderwerpen spelen er bij álle psychologen? En ook in de maatschappij? We kwamen in eerste instantie uit bij ‘Bruto Nationaal Geluk’. Psychologen hebben de kennis en kunde om iedereen het beste uit zichzelf te laten halen. Terwijl bedrijven en overheden primair gericht zijn op het vergroten van winsten en welvaart: het Bruto Nationaal Product. Dat schuurt, want welvaart bevorderen is niet hetzelfde als welzijn bevorderen en staat ook niet gelijk aan het opbouwen van een duurzame toekomst. Bruto Nationaal Geluk staat voor mij voor de transitie die we als Nederland doormaken om bredere doelen te gaan stellen. Doelen ten aanzien van geluk en welzijn en niet alleen doelen ten aanzien van de economie en bedrijfswinsten. Denk aan de preventie en behandeling van armoede, burn-out, depressie, uitbuiting, klimaatverandering…Allemaal belangrijke maatschappelijke doelen waarvoor wij als psychologen bij uitstek geëquipeerd zijn! Tot op het congres!’

 — Bart Schutz, consumentenpsycholoog, ondernemer en voorzitter van de sectie sociale en economische psychologie

Je ‘moet’ gelukkig zijn

‘Het congres is ten eerste een mooie gelegenheid om allerlei collega’s weer live te ontmoeten. Daarnaast is het een mooie kans om kennis te nemen van nieuwe onderwerpen en methodieken en kun je door deelname een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepsgroep. En het congres biedt ook gewoon wat gezelligheid in drukke en hectische tijden. De wereld waarin we nu leven is uitermate onvoorspelbaar, complex en veeleisend. Dat noemen we ook wel VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity). De wereld is daarmee voor velen (zeer) stresserend en bedreigend, dat merk ik dagelijks in mijn werk. Alle onderdelen op het congres die gaan over hoe psychologen mensen kunnen helpen omgaan met de wereld waarin we nu leven, zijn voor mij zeer belangrijk en relevant. Juist omdat ieder mens, van welke leeftijd dan ook, daarbij gebaat is.

Onder meer via sociale media worden op allerlei manieren vooral de mooie en gelukkige kanten van het leven benadrukt. De paradox tussen het pittige echte leven en de boodschap dat het leven steeds leuk ‘moet’ zijn, zorgt voor meer stress. Vooral jongeren worden hier voortdurend aan blootgesteld en zijn daar gevoelig voor. Dat blijkt ook uit de cijfers over stress en psychisch lijden bij jongeren. Ik vind dat we als beroepsgroep in de media een reëel beeld moeten scheppen van wat normaal is qua stress, emoties en geluk, zoals Dirk de Wachter bijvoorbeeld doet.’

 — Arco Poot, registerpsycholoog nip/arbeid & organisatie

Samenwerken

‘Specifiek aan het NIP-congres is dat het enkel voor psychologen is. We kunnen er ervaringen uitwisselen en het over de positionering van de psycholoog hebben. Daarnaast is het kenmerkend voor het NIP-congres dat het niet enkel over de zorg gaat, of over scholen of bijvoorbeeld de economische sector. Het gaat over verschillende sectoren. Hoe kunnen schoolpsychologen, A&O-psychologen en de BIG-geregistreerde psychologen uit de zorg elkaar vinden en samenwerken? Een jongere zit niet alleen op school, of is alleen in behandeling bij de ggz. Het is dus belangrijk dat iedereen samenwerkt. Ik vind het ook belangrijk dat er interactieve workshops worden gehouden waar de verschillende domeinen waar psychologen werken gekoppeld worden en waar deelnemers geïnspireerd worden door goede sprekers en door hen aan het denken worden gezet.

Het thema roept allerlei interessante vragen op. Wat streven we na in behandelingen? Hebben we realistische doelen, of zijn ze te hoog? Hoe gelukkig moet een cliënt zijn om de behandeling af te ronden? Hoe verandert geluksgevoel over generaties? Snappen wij het geluksgevoel van generatie Z nog wel? Streven wij in de maatschappij te veel naar geluk? En maakt dat ook gelukkig of juist niet? Wat is een juiste balans tussen je gelukkig en ongelukkig voelen? Mogen we ons nog gelukkig voelen?’

— Ruthie Werner, klinisch psycholoog

Verantwoordelijkheid

‘Geluk en ongeluk is inherent aan het menselijk bestaan. Wat is jouw verantwoordelijkheid als psycholoog ten aanzien van dit onderwerp in deze turbulente tijd? En hoe kunnen wij vanuit ons vak bijdragen aan de kans op gelukervaringen, individueel, in groepen en in de samenleving als geheel?

Het NIP-congres is voor mij een gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten, samenhorigheid te ervaren en om op de hoogte te raken van actuele ontwikkelingen. Geleerde kennis pas ik graag meteen toe in mijn werk. Ik vind het belangrijk dat er, naast inhoudelijke kennis, ook ruimte is op het congres om te praten met vakgenoten, nieuwe collega’s te leren kennen, je te verwonderen, je denken aan te scherpen en vooral ook anekdotes te delen en om jezelf te kunnen lachen. In de werkgroep bruiste het van de creativiteit over de inhoud, werkvormen en mogelijke sprekers. Horen van collega’s wat hen bezighoudt en wat belangrijke onderwerpen zijn, was interessant en vaak ook verrassend. Ik ben heel benieuwd naar hoe het gaat worden. Kom jij ook?

— Martha Lettenga, vitaliteits- & organisatiepsycholoog

Meer info: Psynip.nl/jaarcongres