Lees verder
De werkgroep Artificiële Intelligentie van de sectie Arbeid en Organisatie wil graag dat mede NIP-leden wegwijzer worden in artificiële intelligentie (AI). Daarom hebben zij een toolbox ontwikkeld waarin verschillende documenten te vinden zijn, vooral bedoeld voor psychologen werkzaam in het veld van de arbeids- en organisatiepsychologie. Jozien Silvester en Jeroen Meliëzer, beiden lid van de werkgroep, vertellen meer over deze toolbox.
Nederlands Instituut van Psychologen

Waarom moeten A&O-psychologen eigenlijk iets weten over AI?

Jeroen: ‘Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste is AI in het werkveld van de A&O-psycholoog al veel aanwezig. Bedrijven werven en selecteren al steeds vaker hun personeel met behulp van algoritmen. A&O-psychologen worden dus beconcurreerd door AI.’

Jozien: ‘Er bestaan zelfs bedrijven die beweren dat ze de hele personeelsselectie met AI voor je kunnen regelen, zonder psychologen.’

Jeroen: ‘De tweede reden om als psycholoog iets van AI af te weten, is dat je vanuit de basisprincipes van de beroepscode zoals verantwoordelijkheid en deskundigheid, op de hoogte moet zijn. En de derde reden is dat een werkgever of een werknemer jou vragen kan gaan stellen over AI of algoritmes.’

Gebruiken jullie AI in jullie eigen werk?

Jozien: ‘Ik werk bij eelloo, een bedrijf dat psychometrische online assessments en tools voor talent development ontwikkelt. In ons aanbod hebben we onder meer een game based assessment waarbij AI gebruikt wordt. En ik deed onlangs onderzoek naar een nieuwe technologie waarbij we gebruikers die op zoek zijn naar vacatures AI lieten gebruiken en zelf besturen.’

Jeroen: ‘Ik heb een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in arbeidsoefeningen voor assessmentcenters. Dus ook wij verzamelen veel data en gebruiken verschillende algoritmes.’

Hoe is de toolbox tot stand gekomen?

Jeroen: ‘We hebben eerst kennis verzameld, onder meer door middel van een mini-conferentie. Experts uit verschillende disciplines, inclusief de gebruikers, kregen vijf minuten de tijd om te spreken. Daarvan leerden we bijvoorbeeld dat gebruikers vooral naar de praktische toepassingen kijken, als het werkt dan is het goed.’

Jozien: ‘En dat uit recent onderzoek blijkt dat AI nog niet beter is in het werven en selecteren van personeel dan hoe we het nu doen.’

Welke informatie is er in de toolbox te vinden?

Jozien: ‘Een stappenplan om te kunnen handelen als je door je werkgever wordt gevraagd iets met AI te gaan doen. En vier documenten die AI vanuit verschillende invalshoeken benaderen om je verder in die stappen te begeleiden. Denk aan de ethische aspecten, hoe om te gaan met een AI-toepassing die discrimineert, de (veranderende) wet- en regelgeving rond AI en de kwaliteit van AI. Met name dat laatste is nog onontgonnen terrein.’

Jeroen: ‘Normaal gezien kun je de COTAN raadplegen als je een nieuwe test tegenkomt. Maar nog geen enkele leverancier heeft zijn AI-tool door de COTAN laten onderzoeken. De vraag is ook of dat gaat gebeuren. Blijkbaar hebben aanbieders nog geen reden hun instrumenten met AI door de COTAN te laten beoordelen.’

Jozien: ‘In de toolbox lees je dus onder meer hoe je zelf de kwaliteit van een tool kunt beoordelen.’

Lees meer: Psynip.nl/Toolbox