Log in
Nederlandse psychotherapeuten kunnen inspelen op de groeiende vraag naar korte therapieën door kennis te nemen van deze meest radicale vorm van oplossingsgerichte korte therapie. De Bulgaarse psychiater Plamen Panayotov leerde van zijn patiënten dat hun eigen wegen de snelwegen naar oplossingen waren. Hij laat ze in feite hun eigen therapeut zijn. Panayotov begint met als openingsvraag ‘wat denk je dat de nuttigste vraag is die we het eerst moeten beantwoorden’, en stelt die vraag dan letterlijk zo aan de patiënt. Hij volgt dan de vragen en antwoorden van de patiënt zelf door alleen te echoën, tot door de patiënt zelf ontworpen huiswerktaken, die hij meegeeft op een receptbriefje.
Hans Cladder

Uitgangspunt van zijn therapie is dat het proces van ‘denken, vragen stellen, antwoorden geven, dingen doen, observeren, en terugblikken’ helemaal gevolgd moet worden. Er ontstaan problemen als iemand blijft steken (steeds weer hetzelfde doet), of stappen overslaat. Het is de taak van de therapeut de cliënt te helpen de spiraal te herontdekken en weer te gaan bewandelen. En de therapeut moet daarbij niets doen wat de patiënt zelf even goed of beter kan. Hij moet het hardop denkproces van de patiënt zo min mogelijk storen. Het volgen van de spiraal van de vragen van de patiënt en de antwoorden van de patiënt is de snelweg naar oplossingen. De therapeut hoeft alleen nieuwsgierig te zijn, en de cliënt te steunen door te observeren en te luisteren.
De openingsvraag ‘wat denk je dat de nuttigste vraag is die we het eerst moeten beantwoorden?’ definieert bij voorbaat alles wat volgt in het gesprek als nuttigst voor de