Log in
In dit artikel bespreken Rob Meijer en collega’s het gebruik van subtestscores in relatie tot het gebruik van totaalscores. Ze bespreken recente literatuur waaruit blijkt dat in sommige gevallen subtestscores niet veel toevoegen aan informatie die wordt verkregen op basis van de totaalscore. Oorzaken zijn dat bij veel constructen vooral een algemene factor wordt gemeten waaraan subtestscores weinig toevoegen. Ook blijkt uit analyses dat voor sommige vragenlijsten de betrouwbaarheid van subtestscores laag is in vergelijking met de totaalscore. Rob Meijer cs. doen suggesties voor testconstructeurs om te onderzoeken in hoeverre een test een algemene factor meet en we raden aan om subtestscores met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. Joëlle Dek en Saskia van Es dienen hen van repliek.
Anja Boevé, Rob Meijer, Susan Niessen

In de psychometrische literatuur maar ook in verschillende meer inhoudelijk georiënteerde wetenschappelijke tijdschriften van de American Psychological Association, zoals Psychological Assessment, is de afgelopen jaren de nodige aandacht gegeven aan het gebruik van subtestscores op een test of vragenlijst. Verschillende auteurs hebben laten zien dat testgebruikers voorzichtig moeten zijn bij het gebruik van subtestscores in relatie tot het rapporteren van totaalscores. Deze artikelen zijn vaak weinig toegankelijk voor psychologen die in de praktijk werkzaam zijn, maar de inhoud is wel relevant voor praktische testconstructie en testgebruik.

Wij denken dat het voor testgebruikers en testconstructeurs belangrijk is om van deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn en ook te beseffen dat men soms voorzichtig moet zijn bij het gebruik van subtestscores. In deze forumbijdrage bespreken we de problematiek van het rapporteren van subtestscores. Het doel van dit artikel is om psychologen bewust te maken van de soms lastige interpretatie van scores op een vragenlijst.
<