Log in
Sinds er door crisis en bezuinigingsdrift mensen ontslagen worden bij diverse cultuurinstellingen, springen daar steeds meer vrijwilligers bij. In 2013 zouden bijvoorbeeld in musea 23% meer vrijwilligers werken dan in 2005, in instellingen voor podiumkunsten zou het zelfs om een stijging van 59% gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Boekmanstichting, aldus Trouw (20 juni).
Vittorio Busato

Ook het NIP kan niet zonder haar vrijwilligers. Jos Driessen, beleidsmedewerker bij de beroepsvereniging voor psychologen, deed in het kader van zijn afstuderen als psycholoog onderzoek naar hun betrokkenheid en motivatie. Wat blijkt? Trots en respect vormen de core values voor nip-vrijwilligers; hun mate van respect beïnvloedt hun mate van trots, en die trots voedt vervolgens hun betrokkenheid bij de organisatie.

Betrokkenheid komt in allerlei gedaanten terug in dit nummer. Behandel mannen en vrouwen niet gelijk, stellen Emma Bernard en Marrie Bekker in hun bijdrage over gender-sensitief onderwijs. ‘Er zijn waardevolle inzichten opgedaan die van belang kunnen zijn voor een meer effectieve indicatiestelling en behandeling via het opleiden van gender-sensitieve psychologen. Deze kennis heeft zijn weg naar de praktijk nog onvoldoende gevonden. (…) Expliciet aandacht besteden aan wetenschappelijk aangetoonde sekse- en genderverschillen is een mooie kans om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.’

Rob Meijer, hoogleraar psychometrische en statistische technieken, legt samen met twee van zijn promovendi in een