Log in
Stichting Benchmark ggz (SBG) is een onafhankelijke kenniscentrum in de ggz bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Een geldverslindend datakerkhof volgens criticasters, volgens de verantwoordelijken bij de stichting juist een initiatief waar de ggz baat bij kan hebben. Een gesprek met psycholoog en hoofd wetenschappelijk onderzoek Edwin de Beurs en algemeen directeur Maarten Erenstein over het initiatief, de doelstellingen van de stichting en de kritiek. ‘Je hoort zoveel over de negatieve kant, maar er zijn ook mensen enthousiast.’

Het rommelt in de zorg. Volgens de Volkskrant van 23 februari jl. hebben zich 422 psychotherapeuten en psychiaters geregistreerd op de site zorgkwaliteit.nu. Reden: ze willen niets meer met de zorgverzekeraars van doen hebben vanwege de te grote bemoeienis. Ze helpen alleen nog patiënten die zelf de rekening betalen. Daarnaast is er een radicalere groep, deels georganiseerd rond de website devrijepsych.nl, een initiatief van de Amsterdamse psychiater Kaspar Mengelberg (‘De dokter moet over zijn patiënten zijn bek houden, tegen iedereen,’ tekende de Volkskrant op) die elke patiënt vooraf waarschuwt niet mee te werken met verzekeraars en die geen diagnose op de rekening zet. Staat de afkorting ggz thans niet voor geestelijke gezondheidszorgen?

In dat veld acteert Stichting Benchmark ggz (SBG). En ook rond SBG is het niet rustig. Volgens de eigen site* is de Stichting ‘een onafhankelijke kenniscentrum in de ggz bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders