Lees verder
Van degenen die het afgelopen jaar een ernstige psychische aandoening hebben gehad, zoekt een op de vijf à zeven ook hulp in het alternatieve circuit. Over deze hulp zijn cliënten net zo tevreden als over de hulp van reguliere genezers.
Iris Dijkstra

In hoeverre zoeken mensen met psychische klachten hun heil in het alternatieve circuit? Verschilt dat per land, per klacht en/of hangt het samen met de ernst van de stoornis? Om dat na te gaan deed een grote groep onderzoekers, onder aanvoering van de Rijksuniversiteit Groningen, een beroep op de World Mental Health Surveys. Bij deze surveys zijn in 25 landen, bij 138.801 volwassenen, data verzameld over psychische aandoeningen.

Van de mensen die het afgelopen jaar een psychische aandoening hebben gehad, zoekt gemiddeld 3,6% ook hulp in het alternatieve circuit. In rijke landen ligt dit percentage op 4,6%, in armere landen op 2,3%. Hoe ernstiger de stoornis, hoe vaker er een beroep wordt gedaan op alternatieve genezers. Zo zoekt 14% van de mensen met een ernstige stemmingsstoornis zijn heil bij een alternatief therapeut. Bij mensen met een ernstige angststoornis is dat 16,2%, bij mensen met een ernstige gedragsstoornis 22,5%. Relatief veel mensen (8,6% – 17,8%) ontvangen naast alternatieve therapie ook reguliere hulp. Daarom zou je beter over ‘complementaire zorg’ kunnen spreken dan over ‘alternatieve’. Over deze complementaire zorg zijn de betrokkenen even tevreden als over de reguliere.

De auteurs raden professionals in de reguliere zorg daarom aan openlijk met cliënten te bespreken welke zorg ze mogelijk nog meer ontvangen. Zo krijgen ze beter zicht op de zorgbehoefte van de cliënt. (ID)

Bron: de Jonge, P. et al. (2017). Complementary and alternative medicine contacts by persons with mental disorders in 25 countries: results from the World Mental Health Surveys. Epidemiology Psychiatry Science. December 28: 1-16. doi: 10.1017/ S2045796017000774