Lees verder
De Covid-pandemie heeft wereldwijd ruim 6 miljoen slachtoffers geëist. Maar wat zijn de gevolgen van de pandemie voor ons psychisch welbevinden? De World Health Organisation zette de cijfers erover op een rij.
Iris Dijkstra

De schattingen kunnen er iets naast zitten, maar toch: aangenomen wordt dat in het eerste jaar van de pandemie het aantal depressies en angststoornissen wereldwijd met een kwart is toegenomen. Vooral vrouwen en jongeren zouden de klos zijn. Ook zouden mensen in armere landen en landen waar corona flink huishield, sterker zijn getroffen. Of er in het eerste jaar van de pandemie ook meer suïcide is gepleegd, is onduidelijk. Wel lijkt het dat jongeren en vrouwen vaker kampten met suïcidale gedachten en zich vaker overgaven aan suïcidaal gedrag.

Mensen die vóór de pandemie al met psychische aandoeningen kampten, liepen geen groter risico op corona dan anderen. Wel belandden zij met een Covid-infectie vaker in het ziekenhuis, waren ze ernstiger ziek en overleden ze eerder aan hun corona-besmetting dan mensen zonder eerdere psychische klachten. Patiënten met een stemmingsstoornis hadden daarbij slechtere papieren dan patiënten met een angststoornis. Ook jongeren liepen een verhoogde kans om ernstig ziek te worden en aan Covid te overlijden.

De onderzoekers gingen tevens na in hoeverre reguliere psychische hulp onder de pandemie te lijden had. Dat was vaak het geval, hoewel een deel ervan online kon worden opgevangen. Er zijn ook allerlei psychologische interventies waarmee mentale klachten door de pandemie goed aangepakt konden worden. Alleen hebben armere landen vaak geen toegang tot zulke programma’s.

Alles bij elkaar laten de data zien dat de pandemie wereldwijd tot meer psychische klachten heeft geleid. Vooral jongeren, vrouwen, mensen die al psychische klachten hadden en mensen uit armere landen lopen risico. Er is dus nog een hoop werk aan de winkel.

Bron: WHO (2022). Mental Health and COVID-19: Early evidence of the pandemic’s impact. Scientific brief, 2 March 2022, WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Mental_health/2022.1.

Beeld: Izlan Somai Photography/shutterstock.com