Lees verder
Dát er een verband is tussen iemands fysieke gezondheid en welbevinden lijdt geen twijfel, waarom het verband bestaat is minder duidelijk.
Annemarie Huiberts

Misschien hebben gezondheid en welbevinden een gemeenschappelijke oorzaak, bijvoorbeeld dezelfde goede genen. Het kan ook zijn dat fysieke gezondheid welbevinden beïnvloedt. Als je lichamelijk gezond bent, voel je je waarschijnlijk tevredener met je leven dan wanneer je last hebt van allerlei kwaaltjes. Maar het omgekeerde is ook mogelijk. Welbevinden kan zowel direct als indirect van invloed zijn op gezondheid: indirect omdat gelukkige mensen vaker kiezen voor een gezonde leefstijl, direct omdat positieve gevoelens mogelijk een buffer zijn tegen stress.

Een groep Amerikaanse onderzoekers besloot de kwestie te onderzoeken. Ze ondervroegen ruim 2500 respondenten in vier keer met steeds een jaar tussentijd. Hun vragenlijst bevatte maten voor subjectieve gezondheid, objectieve gezondheid, globaal welbevinden en experiënteel welbevinden. Veranderingen in gezondheid hingen samen met gelijktijdige veranderingen in welbevinden. Geen oorzaak-gevolgrelaties werden gevonden. Globaal welbevinden vertoonde een sterkere samenhang met alle maten van gezondheid dan experiënteel welbevinden; bovendien bleken alleen veranderingen in globaal welbevinden samen te gaan met veranderingen in objectieve gezondheid. Om wel uitspraken te kunnen doen over oorzaak-gevolgrelaties moeten deelnemers in toekomstig onderzoek vaker een vragenlijst invullen.

Bron: Hudson, N.W. (2019). Healthier and happier? A 3-year longitudinal investigation of the prospective associations and concurrent changes in health and experiential well-being. Personality and Social Psychology Bulletin. doi: 10.1177/0146167219838547