Lees verder
Ruim 55.000 Nederlanders hebben de ziekte van Parkinson. Zij krijgen medicatie, maar zouden er ook goed aan doen minstens drie keer per week intensief te sporten.
Iris Dijkstra

Rob de Nijs heeft het, Prins Claus had het: de ziekte van Parkinson. Een neurologische aandoening die de aanmaak van dopamine blokkeert, wat tot allerlei motorische problemen leidt. Een rotziekte dus, waarvoor medicatie de aangewezen behandeling is. Maar recent onderzoek aan het Radboudumc laat zien dat mensen met beginnende ziekte van Parkinson er óók baat bij hebben thuis regelmatig intensief te bewegen.

De onderzoekers verdeelden de 130 deelnemers at random in twee groepen. Beide groepen moesten thuis minstens driemaal per week gedurende een halfjaar in beweging komen met een app. De ene groep moest stevig fietsen op een hometrainer; de andere groep deed als controlegroep rek- en strekoefeningen. Wat bleek? De fietsers vertoonden na afloop van het programma minder motorische symptomen dan de rek- en strekgroep. Het effect was net zo groot als het effect van medicatie. Maar het sporten zorgde óók voor een betere conditie – pure winst voor mensen van wie het bewegingsapparaat wordt aangetast.

Gebruikers van de app bleken het fietsen goed vol te houden. Dit hangt wellicht samen met de vele spelelementen die erin zaten. Zo werd gebruik gemaakt van virtual reality en real-life video’s. Zo konden fietsers het tegen (een eerdere prestatie van) zichzelf opnemen of tegen andere fietsers. Daarnaast registreerde het systeem de hartslag, en werd daar de moeilijkheidsgraad van het fietsen op afgesteld.

Aangemoedigd door de uitkomsten pleiten de onderzoekers voor onderzoek met grotere groepen, een langere experimentele periode en meerdere follow-up bezoekjes na afloop. Maar zou een motiverende app niet ook een uitkomst zijn voor gezonde mensen die het sporten moeilijk volhouden? (ID)

Bron: Kolk, NM van der et al. (2019). Effectiveness of home-based and remotely supervised aerobic exercise in Parkinson’s disease: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Neurology, Sept 11, doi: 10.1016/S1474-4422(19)30285-6.