Lees verder
De evolutie heeft ons geprogrammeerd te doen wat op korte termijn goed voelt en in kleine groepen samen te werken. Klimaatverandering vraagt precies het tegenovergestelde: kiezen voor het collectieve belang op de lange termijn. Hoe motiveer je mensen daarvoor?
Annemarie Huiberts, Iris Dijkstra

Vanaf 2000 zijn psychologen zich gaan bezighouden met het grootste sociale dilemma ooit: klimaatverandering. Om ergens in de verre toekomst een milieuramp te voorkomen die iedereen treft, moeten mensen nú individuele offers brengen: hun afval scheiden, investeren in dure zonnepanelen en hun grote energievretende auto’s omwisselen voor milieuvriendelijkere exemplaren.

Naast onze aangeboren neiging te kiezen voor ons directe eigenbelang, bestaan er nog meer obstakels. Zo blijven sommige politici ontkennen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk handelen en hebben veel mensen, naast een misplaatst vertrouwen in de techniek, onvoldoende besef van de urgentie van het probleem. Ook free-riding vormt een probleem: voor individuen en kleine landen is het demotiverend als bedrijven respectievelijk grote landen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Om onze aarde leefbaar te houden, zullen al deze hobbels genomen moeten worden. Dat kan alleen als iedereen meedoet. Sociaal psychologen Anna Huckelba en Paul Van Lange van de Vrije Universiteit komen met praktische en uitvoerbare adviezen voor burgers, diverse beroepsgroepen en lokale en landelijke overheden. Zo kunnen kustgemeentes klimaatverandering concreet maken door bij het strand een grote doorzichtige vis te plaatsen waar iedereen afval in kan gooien, en kunnen onderwijzers samen met basisschoolleerlingen een moestuin beginnen. Niet alleen nuttig en leerzaam, ook nog eens leuk. (AH)

 

Bron: Huckelba, A.L. & Van Lange, P.A.M. (2020). The silent killer: consequences of climate change and how to survive past the year 2050. Sustainability. doi: 10.3390/su12093757

 

Beeld: Blazej Lyjak/shutterstock.com