Lees verder
Geheugenonderzoekers googelen dagelijks met termen als ‘geheugen’, ‘kennis’ en ‘intelligentie’. Maar wat verstaan leken onder zulke begrippen? Daar heeft een groep Amerikanen onderzoek naar gedaan.
Iris Dijkstra

Dat de een slimmer is dan de ander, en dat ons geheugen ons soms in de steek laat, dat weten we allemaal. Maar wat verstaan we precies onder intelligentie, kennis en geheugen? En hoe hangen deze begrippen samen? Om dat na te gaan stelden Amerikaanse psychologen 402 deelnemers van het online onderzoeksplatform Prolific drie open vragen. ‘Wat betekent ‘intelligent zijn’ voor jou?’ was er eentje.  Op dezelfde manier werd gevraagd wat het betekent om ‘knowing’ dan wel ‘remembering’ te zijn.

Het onderzoek toonde aan dat mensen in het algemeen duidelijk onderscheid maken tussen de drie begrippen. Alleen leggen ze andere accenten dan deskundigen. In de antwoorden waren namelijk diverse dimensies te onderscheiden. Zo noemen mensen intelligentie een breed begrip dat (ook) verband houdt met probleem-oplossen, maar denkt bijna de helft bij ‘intelligentie’ toch vooral aan verworven kennis. Dat doen deskundigen niet. Bovendien zijn leken inconsequent. Terwijl ze ‘being intelligent’ aan ‘knowing’ koppelen, verwijzen ze niet naar intelligentie als je ze vraagt wat het betekent om ‘knowing’ te zijn.

Kortom, het is belangrijk je te realiseren dat leken wellicht iets anders verstaan onder ‘geheugen’, ‘kennis’ en ‘intelligentie’ dan experts.

Bron: Coane, J.H. et al. (2023). Lay Definitions of Intelligence, Knowledge, and Memory: Inter- and Independence of Constructs. Journal of Intelligence, 11(5), 84. https://doi.org/10.3390/jintelligence11050084

Beeld: Shutterstock