Lees verder
Om het cognitieve functioneren van ouderen te stimuleren, kun je ze het beste op hun gevoel aanspreken, suggereert Duits onderzoek.
Annemarie Huiberts, Iris Dijkstra

Hoe ouder we worden, hoe moeilijker het is nieuwe dingen te leren. Er hapert iets in onze hersenen als het gaat om het verwerken van cognitieve informatie. Daar staat tegenover dat de verwerking van gevoelsinfo nauwelijks verandert naarmate we ouder worden. En dat ons cognitieve functioneren erop vooruitgaat als we op gevoelsniveau geprikkeld worden.

Is het daarom niet een idee om te kijken of emotionele feedback kan helpen om problemen met leren op latere leeftijd tegen te gaan? Die vraag stelden twee Duitse psychologen zich. Ze onderwierpen 23 jongere (19 tot 29 jaar) en 23 oudere proefpersonen (70 tot 79 jaar) aan een taakje waarbij ze 48 afbeeldingen onder tijdsdruk in de juiste categorie moesten plaatsen. Een appel moest bij fruit, een hamer bij gereedschap – dat soort werk. Na elke keer kregen de deelnemers emotionele dan wel neutrale feedback. In de emotionele conditie kregen ze een blij gezichtje te zien als ze het goed hadden gedaan, en een walgend koppie als ze het fout hadden. In de neutrale conditie zagen ze een neutraal gezichtje, maar was dat geel of blauw gekleurd (goed of fout).

Wat bleek? In het algemeen presteerden de ouderen zoals verwacht slechter dan de jongeren. Maar kregen de ouderen emotionele feedback, dan presteerden ze beter dan wanneer ze neutrale feedback hadden gekregen. Ook op hun EEG’s was dat te zien. Bij de jongeren maakte het soort feedback niet uit.

Of dat ook zo is als jongeren aan meer uitdagende taakjes worden onderworpen, moet nog verder worden onderzocht. (ID)

Bron: Ferdinand, N.K. & Hilz, M. (2020), motional feedback ameliorates older adults’ feedbackinduced learning. PLoS ONE, 15(4): e0231964. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231964

 

Beeld: Fizkes/shutterstock.com