Lees verder
Eerder is aangetoond dat neurofeedback bij ADHD kan leiden tot vermindering van symptomen. Een review van onderzoekers uit Rotterdam en Venray laat zien dat ook bij een autismespectrumstoornis (ASS) neurofeedback mogelijk effectief is.
Annemarie Huijberts

De onderzoekers vonden twintig studies die de effecten van neurofeedback hebben onderzocht bij kinderen met ASS. De studies verschilden onderling behoorlijk. Aan sommige studies deden alleen hoogfunctionerende autistische kinderen mee, in andere onderzoeken was het hele autistische spectrum (Autisme, Asperger en PDD-NOS) vertegenwoordigd. Daarnaast bestonden er nogal grote verschillen in uitkomstmaten. Waar sommige onderzoeken breed keken naar zowel sociaal gedrag als cognitieve en executieve functies, beperkten andere zich tot een verbeterde gezichtsherkenning of een gewijzigd EEG-patroon. Tot slot was er verschil in methodologische kwaliteit: slechts 3 van de 20 studies hadden een gerandomiseerd design en slechts 2 hadden een meting op de lange termijn.

Ondanks deze heterogeniteit lieten alle studies, op één na, positieve effecten van neurofeedback zien. Goed nieuws, want in vergelijking met de bestaande behandelingen voor autisme heeft neurofeedback grote voordelen. Zo heeft neurofeedback in tegenstelling tot psychofarmaca geen bijwerkingen en is het in vergelijking met gedragstherapie veel goedkoper.

Toch vinden de onderzoekers het nog te vroeg voor definitieve conclusies. Er is nog een lange weg te gaan. Eerst moet gedegen onderzoek uitsluitsel geven over een aantal prangende kwesties. Welk behandelprotocol past bij welke klacht? Hoeveel sessies neurofeedback zijn nodig voor een optimaal behandelresultaat? En werkt neurofeedback even goed voor meisjes als voor jongens met autisme? (AH)

Bron: Van Hoogdalem, L E. et. al. (2020). The effectiveness of neurofeedback therapy as an alternative treatment for autism spectrum disorders in children. A systematic review. Journal of Psychophysiology, doi.org/10.1027/0269-8803/a000265

Beeld: BlurryMe/shutterstock.com