Lees verder
Verandermanagers weten vaak niet goed waarom ze soms wel en soms geen succes boeken. Met evidencebased richtlijnen kunnen zij systematischer werken.
Annemarie Huiberts

Op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkervaring presenteren Denise Rousseau en Steven ten Have een stap-voor-stap-aanpak die bedrijven helpt overleven in een veranderende markt. Hun aanpak stoelt op twee pijlers. De eerste: zorg voor betrouwbare informatie. Om het probleem scherp te krijgen, zullen verandermanagers en consultants niet alleen moeten praten met werknemers uit alle lagen van de organisatie, ze zullen zich ook moeten verdiepen in klantbeoordelingen, prestatiestatistieken en wetenschappelijke literatuur. Een heldere en gedegen probleemanalyse verwijdert het belangrijkste obstakel voor succesvolle hervormingen: gebrek aan vertrouwen. De tweede pijler is: doe het stap voor stap.

Een veranderingsproces kent vier fases die in een vaste volgorde doorlopen moeten worden. Pas als in de opstartfase het probleem en de oplossing zijn gedefinieerd, kan in de initiatiefase een aansprekende visie worden geformuleerd. De implementatiefase is vervolgens bedoeld om de nieuwe werkwijze via sociale netwerken over de hele organisatie uit te rollen; in de consolidatiefase kan deze werkwijze tot slot worden geïnstitutionaliseerd. Sommige zaken zijn in alle fases belangrijk. Concrete doelen stellen werkt bijvoorbeeld motiverend. Ook issues rondom rechtvaardigheid verdienen doorlopend aandacht, want een eerlijke verdeling van de pijn zorgt voor een breder draagvlak.

Bron: Rousseau, D.M. & ten Have, S. Evidence-based change management, Organizational Dynamics, https://doi.org/10.1016/ j.orgdyn.2022.100899

Beeld: Marian Weyo/Shutterstock.com