Lees verder
Hoe pak je vooroordelen aan? Een belangrijke vraag, waar het afgelopen decennium uitvoerig onderzoek naar is gedaan. Heeft dat onderzoek ook iets opgeleverd?
Iris Dijkstra

Van 2007 tot 2019 zijn liefst 418 experimenten uitgevoerd rond methoden om vooroordelen in te dammen. Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft deze experimenten onlangs op een rij gezet. Hun kritiek liegt er niet om. De auteurs concluderen dat er vooral onderzoek is gedaan naar kortdurende (maximaal 10 minuten), makkelijk te implementeren en goedkope interventies. Deze interventies gaan ervan uit dat je vooroordelen de baas kunt worden door je eigen cognities en waarneming aan te pakken in plaats van je te richten op de communicatie of samenwerking met andere groepen. Maar de methodologie van het onderzoek naar deze interventies laat veelal te wensen over. Bovendien is onduidelijk wat de effecten van zulke interventies zijn op langere termijn. Daarnaast lijkt er sprake van een vertekenende publicatie-bias: saillante resultaten worden eerder gepubliceerd dan studies die een klein of geen effect laten zien.

Over enkele studies zijn de auteurs wél te spreken. Deze experimenten zitten goed in elkaar en zijn goed uitgevoerd. De auteurs wijzen er fijntjes op dat theoretici met zulke experimenten hun voordeel kunnen doen – iets wat in hun optiek nog veel te weinig gebeurt.

Maar ook deze studies laten niet meer dan een bescheiden effect zien. Hoe je vooroordelen het best kunt aanpakken, is dus nog steeds niet te zeggen. Best een onthutsende conclusie, na ruim een decennium van honderden experimenten.

Bron: Paluck, E.L. et al. (2021). Prejudice Reduction: Progress and Challenges. Annual Review of Psychology, 72:14.1-14.28. Online gepubliceerd op 7 september 2020. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-071620-030619

Beeld: zendograph/shutterstock.com