Lees verder
Wie bevriend raakt met collega’s moet oppassen. Vrienden verwachten dat je open en loyaal bent, terwijl werkgevers juist willen dat je discreet bent en geen partij trekt. Dat is vooral lastig voor mensen die op de werkvloer de verbindende schakel vormen tussen meerdere groepen.
Iris Dijkstra

Zulke mensen worden ‘Simmelian brokers’ genoemd, naar een theorie van de socioloog Simmel uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Simmelian brokers onderhouden goede contacten met meerdere netwerken die verder los van elkaar staan. Hartstikke leuk natuurlijk, maar in hoeverre wekt het op de werkvloer vertrouwen als je met leden van andere groepen aanpapt?

Dat is onderzocht aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. De onderzoekers legden 201 werkenden een vragenlijst voor en keken naar de vriendschappen die deze professionals op de werkvloer onderhielden. Daarnaast maten ze self-monitoring, spontaniteit en het vertrouwen dat de ondervraagden bij collega’s genoten.

Wie deel uitmaakt van meerdere netwerken geniet meer vertrouwen als hij weet wanneer hij zijn mond moet houden, blijkt uit het onderzoek. Logisch, want je wilt niet dat iemand gevoelige informatie met andere groepen deelt. Maak je deel uit van slechts één groep, dan wekt het juist vertrouwen als je een spontane flapuit bent. Diplomatieke types worden binnen zo’n groep minder vertrouwd. Ook dat ligt voor de hand, want wat heb je te verbergen als alles binnenskamers blijft?

Wil je op je werk het vertrouwen winnen van collega’s, dan is het dus zaak je netwerk af te stemmen op je persoonlijkheid. Is het daarvoor al te laat, dan wordt het tijd een andere baan te zoeken. (ID)

Bron: Tasselli, S. & Kilduff, M. (in press). When brokerage between friendship cliques endangers trust: A personality-network fit perspective. Academy of Management Journal.