Lees verder
Ben je eindelijk zeven kilo afgevallen, zit het er zo weer aan. Dat kan komen doordat je de rem op eten die je tijdens een dieet ervaart niet meer voelt als je dieet voorbij is. De context waarin je aan een dieet begint, lijkt daarbij van cruciaal belang.
Iris Dijkstra

Afgeleerd gedrag heb je zo weer aangeleerd. Daar kan menig jojo-er over meepraten. Tijdens het lijnen, als ze eigenlijk best honger hebben, weten ze de snoeppot dicht te laten. Zijn ze met hun dieet gestopt, dan gaan weer alle remmen los en zitten de kilo’s er zo weer aan.

De context waarin je aan een dieet begint lijkt hierbij een rol te spelen, ontdekten twee Amerikaanse onderzoekers. Ze deden diverse experimenten met ratten. Zo leerden ze ratten zoeken naar lekkers terwijl deze hun buik al rond hadden gegeten. Vervolgens lieten ze de ratten honger lijden en werd ook het lekkers niet meer aangeboden. Kregen de ratten daarna weer te eten tot ze helemaal verzadigd waren, dan begonnen ze ook weer naar lekkers te zoeken.

Een vol gevoel kan ook bij mensen een prikkel vormen om meer te eten dan nodig, denken de auteurs. Het gaat dan om mensen die al de neiging hadden zich te overeten. Besluiten zij op dieet te gaan, dan weten ze zich te beheersen, terwijl ze toch honger hebben. Is het dieet voorbij en hebben ze geen honger meer, dan steekt hun gewoonte om zich te overeten weer de kop op.

Die interne prikkels, zoals honger of een gevoel van verzadiging, zijn cruciaal. Ze oefenen meer invloed uit dan externe stimuli, zoals de aan- of afwezigheid van voedsel. Mensen die geneigd zijn zich te overeten gaan zich dus niet aan eten te buiten omdat dat eten nu eenmaal voorhanden is. Ze willen eten omdat ze zich, paradoxaal genoeg, verzadigd voelen. Een treurige constatering. (ID)

Bron: Schepers, S.T. & M.E. Bouten (2017). Hunger as a context: Food seeking that is inhibited during hunger can renew in the context of satiety. Psychological Science. Doi: 10.1177/0956797617719084.