Lees verder
Aan artikelen over corona geen gebrek deze maanden. Ook psychologen laten zich niet onbetuigd. Haastig gepubliceerde papers, ‘not yet been peer-reviewed’, geven te denken.
Iris Dijkstra

De een maakt zich grote zorgen over COVID-19 en houdt zich strikt aan alle maatregelen, de ander neemt het allemaal wat luchthartiger op. Waar zouden zulke verschillen mee te maken kunnen hebben? Bij een peiling onder bijna tweeduizend Amerikanen, Canadezen en Britten –twee weken nadat de who COVID-19 tot een pandemie had bestempeld – inventariseerde een internationale groep wetenschappers twee mogelijke oorzaken: politieke kleur en iets wat de onderzoekers ‘cognitive sophistication’ noemen: analytisch denken, geletterdheid, basale wetenschappelijke kennis en een antenne voor nepnieuws.

Politieke kleur blijkt in Amerika meer te polariseren dan in het Verenigd Koninkrijk als het gaat om het inschatten van risico’s, bereidheid tot gedragsverandering en misvattingen over de coronacrisis. Hoe conservatiever iemand is, hoe luchthartiger hij denkt over de kans corona op te lopen, hoe minder bereid hij is zijn gedrag aan te passen en hoe meer foutieve veronderstellingen hij heeft over de COVID-19-pandemie. In het VK spelen dergelijke tegenstellingen minder.

Toch lijkt politieke affiliatie minder van belang dan ‘cognitive sophistication’. Hoe groter die is, ongeacht politieke kleur, hoe minder misvattingen over COVID-19, stellen de onderzoekers. Een cirkelredenering pur sang, als onder ‘cognitieve verfijning’ een goed ontwikkeld vermogen wordt verstaan om hoofden bijzaken en zin en onzin van elkaar te onderscheiden. Het geeft te denken dat de auteurs dit als de belangrijkste conclusie van hun artikel opvoeren (dat nog niet aan peer-review is onderworpen). Dat mensen risico’s niet beter kunnen inschatten en geen grotere bereidheid tot gedragsverandering aan de dag leggen naarmate ze cognitief meer sophisticated zijn, lijkt verrassender.

Bron: Pennycook, G. et al. (2020). Predictors of attitudes and misperceptions about COVID-19 in Canada, the U.K., and the U.S.A. PsyArXiv Preprints, https://psyarxiv.com/zhjkp/, doi: 10.31234/osf.io/zhjkp

 

Beeld: UnexpectedToken / Shutterstock.com