Lees verder
Bij een wereldschokkende gebeurtenis zoals de Covid-19-pandemie hebben we grote behoefte aan informatie om de wereld te begrijpen. Hoe sterker onze cognitieve motivatie, hoe meer kennis we vergaren.
Annemarie Huiberts

Een groep Nederlandse onderzoekers beschouwde de Covid-19-pandemie als een uitstekende gelegenheid om meer inzicht te krijgen in de rol van cognitieve motivatie in onzekere tijden. Ze maakten daarbij onderscheid tussen Need for Cognition (NC) en Need for Cognitive Closure (NCC). Mensen die hoog scoren op NC hebben plezier in hun eigen denkproces, terwijl mensen die hoog scoren op NCC vooral behoefte hebben aan duidelijke antwoorden. De onderzoekers vermoedden dat NC zou samenhangen met meer feitenkennis over Covid-19 en dat NCC zou samenhangen met meer vertrouwen in de eigen kennis, ongeacht of die kennis nu wel of niet klopte.

Eind maart 2020 beantwoordden 500 respondenten van een internationaal onderzoeksplatform vragen over hun cognitieve motivatie, informatiezoekgedrag en kennis van Covid-19. Mensen bleken aan het begin van de pandemie massaal op zoek te gaan naar informatie: ruim 80% van de respondenten zocht minstens één keer per dag iets op, en dit was onafhankelijk van iemands cognitieve motivatie.

Tussen cognitieve motivatie en kennis bestond wel een verband. Zowel mensen met een hoge NC als mensen met een hoge NCC hadden meer kennis over Covid-19. Helaas kon niet worden getoetst of deze hoge kennisscores berustten op meer kennis of op meer vertrouwen in de eigen kennis. Dit kwam omdat kennis en vertrouwen tegelijkertijd in plaats van apart werden gemeten (voorbeeld antwoordcategorie: ‘Ik ben er zeker van dat dit waar is’). Een gemiste kans.

Bron: Boot, A.B. et al. (2021). Gathering, processing, and interpreting information about Covid-19. Scientific Reports, doi 10.1038/s41598-021-86088-3

Beeld: Chinnapong/shutterstock.com