Log in
De beschrijvende diagnose en dsm-classificatie: voor gz-psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen door Ton van Heugten (2023) Amsterdam: Uitgeverij SWP, 136 p.
Karel Soudijn

Psychologen in de gezondheidszorg gebruiken de Diagnostic and Statistical Manual of Mental ­Disorders, de dsm. Vaak hebben zij kritiek op dit psychiatrische categorieënsysteem, maar zorg­verzekeraars weigeren behandeling te vergoeden als er geen dsm-informatie beschikbaar is, dus je moet wel meedoen. Ton van Heugten maakt van de nood een deugd. Hij laat zien hoe psychologen de meest recente versie van de dsm moeten toepassen, maar hij geeft ook aan hoe zij informatie kunnen weergeven in een taal die beter aansluit bij de belevingswereld van cliënten. Verder laat hij onder meer zien wat het verschil in taalgebruik is tussen psychiaters en psychologen. Idealiter stellen psychologen zich volgens hem op als een metgezel van hun cliënten.