Log in
Uit liefde voor jezelf. Door Gijs Jansen. Zaltbommel: Uitgeverij Thema, 174 p.
Karel Soudijn

Een zelfhulpboek, gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Volgens psycholoog Gijs Jansen is deze benadering heel anders dan alle andere vormen van psychotherapie, omdat het bij ACT niét gaat om vermindering van klachten, maar om het zo slim mogelijk leven met je eigen ellende. Wie het boek uit heeft, ziet nauwelijks verschil. Jansen vertelt bijvoorbeeld dat hij nog steeds bang is om voor een groter publiek op te treden; dankzij ACT heeft hij inmiddels echter talrijke spreekbeurten vervuld, voor goedgevulde zalen. Dit lijkt te betekenen dat zijn vroegere klacht toch een beetje is verdwenen, want zijn spreekangst hindert hem nauwelijks nog.

Op talrijke manieren tracht Jansen ons over te halen vragenlijsten in te vullen en korte oefeningen te doen. Vragenlijsten moeten ons bewustzijn vergroten over wat we willen bereiken en belangrijk vinden. Ze zijn bovendien een hulpmiddel ons in beweging te krijgen. Een van de lijsten bestaat slechts uit de vraag ‘Wat ben jij bereid te doen, boven