2321 Weergaven
0 Downloads
Log in
In Nederland gaat bijna veertig procent van de stellen uit elkaar. Is een duurzame relatie nog wel van deze tijd? Esther Kluwer stelt dat het hebben van een goede relatie belangrijk is voor het welzijn van mensen en voor hun inzetbaarheid in werk. Aan de hand van psychologische theorieën en onderzoek laat zij zien dat partners hiertoe beter in staat zijn wanneer zij hun autonomie weten te behouden in de verbondenheid met hun partner.

Wat is het geheim van een duurzame relatie?’ Deze vraag is mij vaak gesteld door journalisten. En elke keer kon ik geen eenduidig antwoord geven. Dat zit zo: er is geen geheim. Dat wil zeggen, er is geen protocol. Er is geen set van voorschriften of gedragsregels die ervoor zorgt dat men een leven lang gelukkig blijft met de gekozen partner. Filosofen, schrijvers, dichters, muzikanten, filmmakers, en tegenwoordig bloggers en vloggers, houden zich al eeuwen bezig met de liefde. Het aantal zelfhulpboeken, datingsites en websites over relaties is ontelbaar. Het thema relaties is voor veel mensen een prangende kwestie. En terecht! De meest ingrijpende gebeurtenissen en emoties die we in ons leven meemaken hebben te maken met relaties: verliefd worden, een relatie beginnen, trouwen, maar ook afgewezen worden, ruzie maken, scheiden, of een partner verliezen.

Partnerrelaties zijn niet alleen heel fundamentele maar ook heel complexe sociale relaties. Ten eerste heb je de mechanismen die zich tussen partners afspelen: hoe nemen

Literatuurlijst

 1. Ainsworth, M.D., Blehar, M.C., Waters, E. & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: Assessed in the strange situation and at home. Hillsdale: Erlbaum.
 2. Allebeck, P. & Mastekaasa, A. (2004). Chapter 5. Risk factors for sick leave-general studies. Scandinavian Journal of Public Health, 32, 49-108.
 3. Arriaga, X.B. & Agnew, C.R. (2001). Being committed: Affective, cognitive, and conative components of relationship commitment. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1190-1203.
 4. Baumeister, R.F. & Leary, M.R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.
 5. Blais, M.R., Sabourin, S., Boucher, C. & Vallerand, R.J. (1990). Toward a motivational model of couple happiness. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1021-1031.
 6. Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.
 7. Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Tavistock.
 8. Brewer, M.B. (1991). The social self: On being the same and different at the same time. Personality and Social Psychology Bulletin, 17, 475-482.
 9. Brunell, A.B., Kernis, M.H., Goldman, B.M., Heppner, W., Davis, P. et al. (2010). Dispositional authenticity and romantic relationship functioning. Personality and Individual Differences, 48, 900-905. D
 10. Dahl, S., Hansen, H. & Vignes, B. (2015). His, her, or their divorce? Marital dissolution and sickness absence in Norway. Journal of Marriage and Family, 77, 461-479.
 11. Danner, G.F., Kluwer, E.S., Van Steenbergen, E.F. & Van der Lippe, T. (2013). The psychological availability of dual-earner parents for their children after work. Family Relations, 62, 741-754.
 12. Danner, G.F., Kluwer, E.S., Van Steenbergen, E.F. & Van der Lippe, T. (2013). Knock knock, anybody home? Psychological availability as the link between work experiences and partner relationships. Personal Relationships, 20, 52-68.
 13. Danner, G.F., Kluwer, E.S., Van Steenbergen, E.F. & Van der Lippe, T. (2016). How work spills over into the relationship: Self-control matters. Personal Relationships, 23, 441-455. Deci, E.L. & Ryan, R.M., (2000). The „What“ and „Why“ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
 14. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2008). Self-determination theory: A macro- theory of human motivation, development, and health. Canadian psychology/Psychologie canadienne, 49, 182-185.
 15. Fincham, F.D. & Beach, S.R. (2010). Of memes and marriage: Toward a positive relationship science. Journal of Family Theory & Review, 2, 4-24.
 16. Finkenauer, C., Buyukcan-Tetik, A., Baumeister, R.F., Schoemaker, K., Bartels, M. & Vohs, K.D. (2015). Out of control: identifying the role of self-control strength in family violence. Current Directions in Psychological Science, 24, 261-266.
 17. Glaser, R. & Kiecolt-Glaser, J.K. (2005). Stress-induced immune dysfunction: implications for health. Nature reviews: Immunology, 5, 243-251.
 18. Holt-Lunstad, J., Smith, T.B. & Layton, J.B. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS Medicine, 7(7), e1000316.
 19. Karremans, J.C., Van Lange, P.A.M., Ouwerkerk, J.W. & Kluwer E.S. (2003). When forgiving enhances psychological well-being: The role of interpersonal commitment. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1011-1026.
 20. Kappen, G., Karremans, J.K, & Burk, W. (2017). On the association between mindfulness and romantic relationship satisfaction: The role of partner acceptance. Manuscript submitted for publication.
 21. Kerr, M.E. & Bowen, M. (1988). Family evaluation: The role of the family as an emotional unit that governs individual behavior and development.
 22. Markham, Ontario: Penguin Books. Kernis, M.H. & Goldman, B.M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 283-357.
 23. Kluwer, E.S. (2000). Marital quality. In R.M. Milardo & S.W. Duck (eds.), Families as relationships (pp. 59-78). New York: Wiley.
 24. Kluwer, E.S. (2013). Het welbevinden van ouders en kinderen na echtscheiding. In: Actuele Ontwikkelingen in het familierecht. UCERF reeks 7 (pp. 91-105). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 25. Kluwer, E.S., (2016). Unforgiving motivations among divorced parents: Moderation of contact intention and contact frequency. Personal Relationships, 23, 818-833.
 26. Kluwer, E.S. & Karremans, J.C. (2009). Unforgiving motivations following infi delity: Should we make peace with our past? Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 1298-1325.
 27. Kluwer, E.S., Karremans, J.C.T.M., Riedijk, L. & Knee, R.C. (2017). Self-determination and differentiation: The interplay between autonomy and relatedness need fulfillment. Manuscript in voorbereiding.
 28. Knee, C.R., Canevello, A., Bush, A.L. & Cook, A. (2008). Relationship-contingent self-esteem and the ups and downs of romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 608-627.
 29. Knee, C.R., Hadden, B.W., Porter, B., & Rodriquez, L.M. (2013). Self-Determination Theory and Romantic Relationship Processes. Personality and Social Psychology Review, 17, 307-324.
 30. Knee, C.R., Lonsbary, C., Canevello, A. & Patrick, H., (2005). Self-determination and conflict in romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 997-1009.
 31. Knee, C.R. & Zuckerman, M. (1998). A nondefensive personality: Autonomy and control as moderators of defensive coping and self-handicapping. Journal of Research in Personality, 32, 115-130.
 32. Legault, L., & Inzlicht, M. (2013). Self-determination, self-regulation, and the brain: autonomy improves performance by enhancing neuroaffective responsiveness to self-regulation failure. Journal of Personality and Social Psychology,105, 123-138.
 33. Lindquist, T.L., Beilin, L.J. & Knuiman, M.W. (1997). Influence of lifestyle, coping, and job stress on blood pressure in men and women. Hypertension, 29, 1-7.
 34. Lund, R., Due, P., Modvig, J., Holstein, B.E., Damsgaard, M.T., & Andersen, P.K. (2002). Cohabitation and marital status as predictors of mortality— an eight year follow-up study. Social Science & Medicine, 55, 673-679.
 35. Mikulincer, M. & Shaver, P.R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. Advances in Experimental Social Psychology, 35, 53-152. Miller, R.S. (2015). Intimate relationships. New York: McGraw-Hill.
 36. Miller, R.B., Anderson, S. & Keals, D. K. (2004). Is Bowen theory valid? A review of basic research. Journal of Marital and Family Therapy, 30, 453-466.
 37. Murray, S.L., Holmes, J.G. & Griffin, D.W. (1996). The benefits of positive illusions: Idealization and the construction of satisfaction in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 79-98.
 38. Patrick, H., Knee, C.R., Canevello, A. & Lonsbary, C. (2007). The role of need fulfillment in relationship functioning and well-being: a self-determination theory perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 434-457.
 39. Pietromonaco, P.R. & Collins, N.L. (2017). Interpersonal mechanisms linking close relationships to health. American Psychologist, 72, 531-542.
 40. Pronk, T.M., Karremans, J.C. & Wigboldus, D.H. (2011). How can you resist? Executive control helps romantically involved individuals to stay faithful. Journal of Personality and Social Psychology, 100, 827-837.
 41. Proulx, C.M., Helms, H.M. & Buehler, C. (2007). Marital quality and personal well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 69, 576-593.
 42. Pruitt, D.G., & Rubin, J.Z. (1986). Social conflict. New York: McGraw-Hill.
 43. Reis, H.T., Clark, M.S. & Holmes, J.G. (2004). Perceived partner responsiveness as an organizing construct in the study of intimacy and closeness. In D. J. Mashek & A. Aron (Eds), Handbook of closeness and intimacy (pp. 201-225). Mahway, NJ: Erlbaum.
 44. Righetti, F., Finkenauer, C. & Finkel, E.J. (2013). Low self-control promotes the willingness to sacrifice in close relationships. Psychological Science, 24, 1533-1540.
 45. Robles, T.F., Slatcher, R.B., Trombello, J.M. & McGinn, M.M. (2014). Marital quality and health: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140, 140-187.
 46. Roeters, A., Van der Lippe, T., Kluwer, E.S. & Raub, W. (2012). Parental job characteristics and time with children: The moderating effects of the parent’s gender and children’s age. International Sociology, 27, 846-863.
 47. Roeters, A., Van der Lippe, T. & Kluwer, E. S. (2010). Work characteristics and parent-child relationship quality: The mediating role of temporal involvement. Journal of Marriage and Family, 72, 1317-1328.
 48. Roeters, A., Van der Lippe, T. & Kluwer, E.S. (2009). Parental work demands and the frequency of child-related routine and interactive activities. Journal of Marriage and Family, 71, 1193-1204.
 49. Schnarch, D. (2013). Passionate marriage: Keeping love and intimacy alive in committed relationships. New York: Scribe Publications.
 50. Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology, 47, 229-237.
 51. Slotter, E. B., Du– y, C. W., & Gardner, W. L. (2014). Balancing the need to be “me” with the need to be “we”: Applying Optimal Distinctiveness Theory to the understanding of multiple motives within romantic relationships.°Journal of Experimental Social Psychology, 52, 71-81.
 52. Ten Brummelhuis, L., Van der Lippe, T., Kluwer, E.S. & Flap, H. (2008). Positive and negative effects of family involvement on work-related burnout. Journal of Vocational Behavior, 73, 387-396.
 53. Ten Brummelhuis, L., Van der Lippe, T. & Kluwer, E.S. (2010). Family involvement and helping behavior in teams. Journal of Management, 36, 1406-1431.
 54. Ter Kuile, H., Kluwer, E.S., Finkenauer, C. & Van der Lippe, T. (2017). Predicting adaptation to parenthood: The role of responsiveness, gratitude and trust. Personal Relationships, 24, 663-682.
 55. Whisman, M.A. (2001). The association between depression and marital dissatisfaction. In S.R.H. Beach (Ed.), Marital and family processes in depression: A scientific foundation for clinical practice (pp. 3-24). Washington, DC: American Psychological Association.
 56. Van der Wal, R.C., Karremans, J.C. & Cillessen, A.H. (2014). It takes two to forgive: The interactive role of relationship value and executive control. Personality and Social Psychology Bulletin, 40, 803-815.
 57. Van Steenbergen, E.F., Kluwer, E.S. & Karney, B.R. (2011). Workload and the trajectory of marital satisfaction in newlyweds: Job satisfaction, gender, and parental status as moderators. Journal of Family Psychology, 25, 345-355.
 58. Van Steenbergen, E.F., Kluwer, E.S. & Karney, B.R. (2014). Work-family enrichment, work-family conflict and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19, 182-194.
 59. Visserman, M.L., Righetti, F., Kumashiro, M. & Van Lange, P.A. (2017). Me or us? Self-control promotes a healthy balance between personal and relationship concerns. Social Psychological and Personality Science,8, 55-65.
 60. Vrijkotte, T.G., Van Doornen, L.J. & De Geus, E.J. (2000). Effects of work stress on ambulatory blood pressure, heart rate, and heart rate variability. Hypertension, 35, 880-886.