Samenvatting

THE BURDEN OF LONGITUDINAL PSYCHOTRAUMA RESEARCH: A PROSPECTIVE STUDY ON ASSUMED AND UNSUSPECTED PREDICTORS
P. VAN DER VELDEN, M.W.G. BOSMANS, T.K. BOUMAN, J. DE KEIJSER, R.J. KLEBER & H. SCHUT
A previous prospective study on psychotrauma revealed that the experienced burden of this research is strongly predicted by the experienced burden of participating in previous research on politics and values, and research on personality and health, and not by PTSD symptoms, coping self-effi cacy and personality. Two subsequent surveys enabled us to assess to what extent a.) predictors of the burden of 3 subsequent surveys vary and b.) whether the burden of the subsequent surveys is stable over time (N=764). Findings showed similar results on predictors across surveys, and this burden tends to decrease compared to earlier research. In addition, similar results were found in predicting the burden of new research on health and politics following the research on trauma (n=699). Current fi ndings question prevailing guidelines and law on research.


747 Weergaven
2 Downloads
Log in
De belasting van deelname aan longitudinaal psychotraumaonderzoek hangt niet of nauwelijks systematisch samen met (chronische) PTSS-klachten. Opvallend genoeg toont de ervaren belasting vooral sterk verband met de belasting die ervaren is bij deelname aan eerder onderzoek, zoals onderzoek naar politieke waarden. Deze resultaten nopen tot een discussie over de bestaande richtlijnen en uitvoering van de Wet Medisch Onderzoek waar trauma-onderzoek onder kan vallen, aldus Peter van der Velden en collega’s.

Binnen de psychologie, variërend van de organisatie-, sociale tot de gezondheids- en klinische psychologie, wordt voor empirisch onderzoek veelvuldig gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten, interviews en registratiegegevens. Wanneer dergelijk onderzoek observationeel van aard is1, dan valt betreffend onderzoek bij (wilsbekwame) volwassenen in principe niet onder de reikwijdte van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek2 (WMO). Dit zou moeten betekenen dat voor dergelijk onderzoek geen toestemming van een Medisch- Ethische Toetsingscommissie (METC) nodig is. Echter, de praktijk toont dat METC’s daar zelf anders over denken en beslissen. Volgens de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), waar de METC’s onder vallen, is dat toegestaan. Die commissie stelt namelijk ‘Wilt u echter ingrijpende, belastende of intieme vragen aan de proefpersonen voorleggen, bijvoorbeeld over seksueel gedrag of psychisch welbevinden? Of is de proefpersoon veel tijd kwijt met het beantwoorden of invullen van vragen? Dan kan het onderzoek wel weer onder de WMO vallen’ (CCMO 2014)3.

Er is dus een

Literatuurlijst

 1. Biddle, L., Cooper, J., Owen-Smith, A., Klineberg, E., Bennewith, O. et al. (2013). Qualitative interviewing with vulnerable populations: Individuals’ experiences of participating in suicide and self-harm based research. Journal of Aff ective Disorders, 145, 356–362.
 2. Bosmans, M.H.G., Knaap, L.M. & Velden, P.G. van der (2015). Personality traits as predictors of trauma-related coping self-efficacy: A three-wave prospective study. Personality and Individual Diff erences. 76, 44-48.
 3. Bosmans, M.W.G., Komproe, I.H., Loey, N.E. van, Knaap, L.M. van der, Benight, C.C. & Van der Velden, P.G. Assessing perceived ability to cope with trauma: A multi-group validity study of a 7-item coping self-effi cacy scale. In press.
 4. Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. Dyregrov, K. (2004).
 5. Bereaved parents’ experience of research participation. Social Science & Medicine, 58, 391–400.
 6. Goldberg, L.R., Johnson, J.H., Eber, H.W., Hogan, R., Ashton, M.C. et al. (2006). The international personality item pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84–96.
 7. Horowitz, M. J., Wilner, N. & Alvarez, W. (1979). Impact of event scale: A measure of subjective stress. Psychosomatic Medicine, 41, 209–218.
 8. Johnson, L.E. & Benight, C.C. (2003). Effects of trauma-focused research on recent domestic violence survivors. Journal of Traumatic Stress, 16, 567–571.
 9. Jorm, A., Kelly, C. & Morgan, A. (2007). Participant distress in psychiatric research: A systematic review. Psychological Medicine, 37, 917–926.
 10. Lakeman, R. & Fitzgerald, M. (2009).The ethics of suicide research. The views of ethics committee members. Crisis, 1, 13–19.
 11. Montalvo, W. & Larson, E. (2014). Participant Comprehension of Research for Which They Volunteer: A Systematic Review. Journal of Nursing Scholarship. DOI: 10.1111/jnu.12097.
 12. Newman, E. & Kaloupek, D.G. (2004) The risks and benefits of participating in trauma-focused research studies. Journal of Traumatic Stress, 17, 383–394.
 13. Newman, E. & Kaloupek, D.G. (2009) Overview of research addressing ethical dimensions of participation in traumatic stress studies: autonomy and beneficence. Journal of Traumatic Stress, 22, 595–602.
 14. Omerov, P., Steineck, G., Dyregrov, K., Runeson, B. & Nyberg, U. (2013). The ethics of doing nothing. Suicide-bereavement and research: Ethical and methodological considerations. Psychological Medicine, 44, 3409-3420.
 15. Schellevis, F. (2006). Medisch ethische toetsing van observationeel onderzoek: Een grijs gebied. Huisarts en Wetenschap, 49, 13513-13516.
 16. Van der Ploeg, E., Mooren, T. M., Kleber, R. J., Van der Velden, P. G. & Brom, D. (2004). Construct validation of the Dutch version of the Impact of Event Scale. Psychological Assessment, 16, 16–26.
 17. Van der Velden, P.G., Grievink L., Kleber, R.J., Drogendijk, A.N., Roskam, A.J.R. et al. (2006). Post-disaster mental health problems and the utilization of mental health services: A four-year longitudinal comparative study. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 33, 279-288.
 18. Van der Velden, P.G. Bosmans, M.H.G. & Scherpenzeel, A.C. (2013). The burden of research on trauma for respondents: A prospective and comparative study on respondents evaluations and predictors. PLOSONE 8(10): e77266. Doi:10.1371/journal.pone.0077266.
 19. Welie, S., Blomert, L., Merkelbach, H. & Vries, R. de (2004). De Wmo en het wetenschappelijk onderzoek in de psychologie, De Psycholoog, 268-274.
 20. Weiss, D. R. & Marmar, C.R. (1997). The impact of event scale-revised. In J. P. Wilson (Ed.), Assessing psychological trauma and PTSD (pp. 399-411). New York, US: Guilford Press.