K. Nijhof, L. Reijnhout & A. Verburgh

Girls comprise a considerable part of the total population in residential care, however, less is known about girls in residential care. The present study aimed at a better insight into the characteristics of girls in residential care. The files of 137 girls (Mage=15.2 years, sd=1.61) were scored on individual, family, and environmental factors. Also history of prior care was reported and analysed, showing a long history of prior placements (M=5.12, sd=2.70). Reason of placement of younger girls (< 14 years) often seems to be the risky family circumstances, for older girls (14-18 years) the individual problem behavior. In sum, girls in residential care comprise a complex and vulnerable population for whom long-lasting and intensive treatment is needed.


1435 Weergaven
2 Downloads
Log in
Kennis over diagnostiek en behandeling van ontspoorde meisjes in residentiële zorg schiet tekort. En ontwikkeling van die kennis is wel nodig om de effectiviteit van zorg te verbeteren. Karin Nijhof en collega’s geven een beschrijvend beeld van 137 meisjes in jeugdzorginstellingen en concluderen dat het gaat om een complexe, kwetsbare doelgroep waarvoor langdurige en intensieve zorg nodig is.

Mirjam is een zestienjarige, gemiddeld intelligente adolescente, wanneer ze eind 2013 wordt herplaatst binnen Jeugdzorgplus. Ze is de oudste van twee kinderen, opgegroeid in een volledig gezin. Haar broertje is bekend met een ontwikkelingsstoornis in combinatie met zeer opstandig gedrag. Ouders zijn getrouwd, maar de onderlinge relatie kent een langdurig patroon van elkaar aan trekken en afstoten. Wat betreft de opvoeding tonen ouders zich verschillend en wisselend in beschikbaarheid en responsiviteit naar de kinderen. Over de vroege ontwikkeling van Mirjam is bij aanvang van opname niets bekend dan wel gerapporteerd.

Het is 2010 als haar ouders om hulp vragen. De jaren hiervoor doen vermoeden dat eventuele problemen voor ouders hanteerbaar zijn geweest of dat de problematiek onvoldoende is gezien vanwege de zorg en aandacht voor Mirjams broertje. Sinds 2010 maakt Mirjam een zeer moeizame en zorgelijke ontwikkeling door. Ze laat in toenemende mate een spannings- en aandachtbehoefte zien. Volgens Mirjam ter compensatie van de situatie thuis. Het

Literatuurlijst

 1. Arata, C.M. (2002). Child sexual abuse and sexual re-victimization. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 135-164.
 2. Bartelink, C. (2013). Wat werkt bij hechtingsproblemen? Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut.
 3. Bauer, A.M., Quas, J.A. & Boyce, W.T. (2002). Associations between physiological reactivity and children’s behavior: Advantages of a multisystem approach. Developmental and Behavioral Pediatrics, 23, 102-113.
 4. Baynes-Dunning, K. & Worthington, K. (2012). Responding to the Needs of Adolescent Girls in Foster Care. Georgetown Journal on Poverty Law & Policy, 20, 321.
 5. Bloom, B. E. & Covington, S. (2001, November). Effective gender-responsive interventions in juvenile justice: Addressing the lives of delinquent girls. In: Annual Meeting of the American Society of Criminology (pp. 7-10).
 6. Boendermaker, L., Eijgenraam, K. & Geurts, E. (2004). Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen. Utrecht: NIZW Jeugd.
 7. Children and War Foundation. (1998). The Children’s Impact of Event Scale (13): CRIES-13. Retrieved January, 2010, from http://www.childrenandwar.org/.
 8. Costello, E.J., Foley, D.L. & Angold, A. (2006). 10-year research update review: the epidemiology of child and adolescent psychiatric disorders: II. Developmental epidemiology. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 45, 8-25.
 9. Creemers, D. (2014). Implicit and explicit self-attitudes in relation to adolescent and young adult depression, stress and treatment. Radboud Universiteit Nijmegen: Doctoral dissertation.
 10. De Vogel, V., Stam, J., Bouman, Y.H.A., Ter Horst, P. & Lancel, M. (2015). Violent women: a multicentre study into gender differences in forensic psychiatric patients. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 27, 145-168.
 11. Fontaine, N., Carbonneau, R., Vitaro, F. et al. (2009). Research review: A critical review of studies on the developmental trajectories of antisocial behavior in females. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 363-385.
 12. Galambos, N.L., Barker, E.T. & Almeida, D.M. (2003). Parents do matter: Trajectories of change in externalizing and internalizing problems in early adolescence. Child Development, 74, 578-594.
 13. Hamerlynck, S.M.J.J. (2008). Girls in juvenile institutions. Psychopathology and sexual risk behavior. Dissertation, VU University, the Netherlands.
 14. Hubbard, D.J. & Matthews, B. (2008). Reconciling the differences between the ‘gender responsive’ and the ‘what works’ literatures to improve services for girls. Crime & Delinquency, 54, 225-258.
 15. Jeugdzorg Nederland (2011). Brancherapportage jeugdzorg 2010. Utrecht: Jeugdzorg Nederland.
 16. Keenan, K., Stouthamer-Loeber, M. & Loeber, R. (2005). Developmental approaches to studying conduct problems in girls. The development and treatment of girlhood aggression, 29-46.
 17. Kroes, G., De Meyer, R.E. & Veerman, J.W. (2003). Scoringsschema Demografische Informatie (SDI): Handleiding, codeboek en formulieren voor versie 4.0. Nijmegen: Praktikon.
 18. Kroneman, L. (2009). Girls’ disruptive behavior: A study of explanatory factors. Doctoral dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam.
 19. Loeber, R. & Keenan, K. (1994). Interaction between conduct disorder and its comorbid conditions: Effects of age and gender. Clinical Psychology Review, 14, 497-523.
 20. Margolin, G. & Gordis, E.B. (2000). The effects of family and community violence on children. Annual Review of Psychology, 51, 445-479.
 21. Menting, A. & Orobio de Castro, B. (2015). Agressie van meisjes. In K. Nijhof & R. Engels (Red.), Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling (pp. 185-204). Amsterdam: SWP.
 22. Milne, L. & Collin-Vézina, D. (2015). Assessment of children and youth in child protective services out-of-home care: An overview of trauma measures. Psychology of Violence, 5(2), 122.
 23. Nijhof, K.S. (2011). Crossing Barriers: Evaluation of a new compulsory residential treatment program for youth. Doctoral dissertation, Radboud University Nijmegen. Enschede: Ipskamp Drukkers.
 24. Nijhof, K.S. (2015). Prevalentie van meisjes in zorg. In K. Nijhof & R. Engels (Red.), Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling (pp. 57-67). Amsterdam: SWP Uitgever.
 25. Nijhof, K.S. & Van Dam, C. (2007). Scoringsschema Nieuw Zorgaanbod. Nijmegen: Radboud University/Praktikon.
 26. Odgers, C.L., Moffitt, T.M., Broadbent, J.M., Dickson, N., Hancox, R. J. et al. (2008). Female and male antisocial trajectories: From childhood origins to adult outcomes. Development and Psychopathology, 20, 673-716.
 27. Olff , M. (2005). Dutch version of the Children’s Impact of Event Scale (CRIES-13). Retrieved January, 2010, from http://childrenandwar.org.
 28. Orobio de Castro, B., Veerman, J.W., Bons, E. & De Beer, L. (2002). Kansen Gekeerd? Criminaliteitspreventie door vroegtijdige signalering en gezinsondersteuning. Duivendrecht/Utrecht: PI Research / Capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht.
 29. Pajer, K.A. (1998). What happens to “bad” girls? A review of the adult outcomes of antisocial adolescent girls. American Journal of Psychiatry, 155, 862-870.
 30. Polusny, M.A., Erbes, C.R., Thuras, O., Moran, A., Lamberty, G.J. et al., (2015). Mindfulness-Based Stress Reduction for Posttraumatic Stress Disorder Among Veterans: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 314, 456-465.
 31. Pynoos, R.S., Steinberg, A.M., Layne, C.M., Briggs, E.C., Ostrowski, S.A. & Fairbank, J.A. (2009). DSM-V PTSD diagnostic criteria for children and adolescents: A developmental perspective and recommendations. Journal of Traumatic Stress, 2, 391-398.
 32. Smith, D.K., Leve, L.D. & Chamberlain, P. (2006). Adolescent girls’ off ending and health-risking sexual behavior: The predictive role of trauma. Child Maltreatment, 11, 346-353.
 33. Smith, H. & Thomas, S. (2000). Violent and non-violent girls: Contrasting perceptions of anger experiences, school, and relationships. Issues in Mental Health Nursing, 21, 547-575.
 34. Spieker, S.J., Campbell, S.B., Vandergrift, N. et al. (2012). Relational aggression in middlechildhood: Predictors and adolescent outcomes. Social Development, 21, 354–375.
 35. Underwood, M.K., Kupersmidt, J.B. & Coie, J.D. (1996). Childhood peer sociometric status and aggression as predictors of adolescent childbearing. Journal of Research on Adolescence, 6, 201-223.
 36. Van der Molen, E. (2013). The development of girls’ disruptive behavior and the transmission to the next generation. Universiteit Leiden: Doctoraal proefschrift.
 37. Van der Molen, E., Vermeiren, R., Krabbendam, A., Beekman, A., Doreleijers, T. & Jansen, L. (2015). Een bijzonder kwetsbare groep. Kind & Adolescent Praktijk, 14, 34-41.
 38. Van der Molen, E., Vermeiren, R.R.J.M., Krabbendam, A.A., Beekman, A.T.F., Doreleijers, Th.A.H. et al. (2013). Detained adolescent females’ multiple mental health and adjustment problem outcomes in young adulthood. Journal of child psychology and psychiatry, 54, 950-957.
 39. Van Vugt, E., Lanctôt, N., Paquette, G., Collin-Vézina, D. & Lemieux, A. (2014). Girls in residential care: From child maltreatment to trauma- related symptoms in emerging adulthood. Child abuse & neglect, 38, 114-122.
 40. Verlinden, E. & Lindauer, R. (2015). Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij kinderen van 8 tot 18 jaar. Amsterdam: AMC, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Traumacentrum van de Bascule
 41. Veerman, J.W. & Tates, J. G. (1989). Handleiding voor het Scoringsschema Demografische Informatie (SDI) versie 2.0. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
 42. Wu, S. & Lo, P. (2008). Inward-attention meditation increases parasympathetic activity: A study based on heart rate variability. Biomedical Research, 29, 245-250.