Samenvatting

ROBOTS AMONGST US. FROM PROGRAMMING TO LEARNING
F. VAN DER VELDE
Robots are popular. Politicians and scientists discuss the eff ects they will have on society and economics. Quite often the discussion is about the dangers that robots could bring, ranging from taking away jobs to ruling the world. It is clear that artificial intelligence has made substantial progress, in particular in language related tasks. But when robots are to act and move freely in an environment new abilities are needed. To develop robots with these abilities, resembling the manner in which humans process information with their brains, a shift from programming to learning is required.


1179 Weergaven
2 Downloads
Log in
Het is zonder meer waar dat de ontwikkelingen in de artificiële intelligentie (AI) en robotica snel gaan, stelt Frank van der Velde. Naast positieve effecten voor de maatschappij kan AI ook een gevaar inhouden; een robot is immers een AI-systeem dat zelf handelingen kan uitvoeren. Maar moeten we de robot vrezen? ‘De ontwikkeling van robots is nog ver verwijderd van de vrijheid waarmee wij bewegen en handelen en het bijna speelse gemak waarmee wij leren.’

Inleiding

Robots doen het goed in de media. Ministers spreken zich uit over de mogelijke effecten die robots in de toekomst kunnen hebben voor de economie. Televisieprogramma’s behandelen de vooruitgang in de robotica, zoals onlangs in de VPRO-programma’s Tegenlicht en De Volmaakte Mens. Amusementsseries zoals Real Humans laten zien hoe een samenleving waarin robots een belangrijke rol spelen eruit zou kunnen zien. En uiteraard het internet biedt een scala aan berichten en meningen over robots en hun effecten op de toekomst van de maatschappij. Een opvallend kenmerk van veel berichten is de dreiging die blijkbaar van robots uitgaat, variërend van verlies aan werkgelegenheid tot een bedreiging voor de mensheid zelf zoals in de film I Robot.

Het idee dat robots een bedreiging kunnen vormen staat niet op zich. Het is een onderdeel van een gevoel van onbehagen over de ontwikkelingen van Artificiële Intelligentie (AI). Mensen als de bekende fysicus Stephen Hawking hebben reeds gewaarschuwd

Literatuurlijst

 1. Barsalou, L.W. (1999). Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, 22, 577-660.
 2. Barsalou, L.W., Simmons, W.K., Barbey, A.K. & Wilson, C.D. (2003). Grounding conceptual knowledge in modality-specific systems. Trends in Cognitive Sciences, 7, 84-91.
 3. Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.
 4. Brooks, R. (1991). Intelligence without representation. Artificial Intelligence, 47, 1–3.
 5. Carr, L. & Harnad, S. (2011). Off loading Cognition onto the Web. IEEE Intelligent Systems, 26, 33-39.
 6. Fodor, J.A. (1975). The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 7. Goldberg, A.E. (2006). Constructions at work. Oxford: Oxford University Press.
 8. Harnad, S. (1991). The symbol grounding problem. In S. Forrest (ed.) Emergent computation: Self-organizing, collective, and cooperative phenomena in natural and artificial computing networks. Cambridge, MA: MIT Press.
 9. Hebb, D.O. (1949). The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. New York: Wiley. icub.org. The iCub (www.icub.org) is a humanoid robot developed by the IIT (Italian Institute of Technology – Genoa), initiated by the EU 7th Framework project RobotCub (2005-2010).
 10. Kurzweil, R. (2005). The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Viking.
 11. Lakoff , G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago: University of Chicago Press.
 12. Pylyshyn, Z.W. (1984). Computation and Cognition: Toward a Foundation for Cognitive Science. Cambridge, MA: MIT Press.
 13. Searle, J.R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences 3, 417-457.
 14. Van Gelder, T. & Port, R. (eds.) (1995). Mind As Motion. Cambridge, MA: MIT Press.
 15. Van der Velde, F. & Kamps, M. de (2006). Neural blackboard architectures of combinatorial structures in cognition. Behavioral and Brain Sciences, 29, 37-70.
 16. Van der Velde, F (2015). Communication, concepts and grounding. Neural networks, 62 , 112-117.