Log in
Dennis Hernaus, Universitair Docent aan de School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht University en lid van de redactie- raad van De Psycholoog
Geertje Kindermans

‘Toen de coronacrisis net uitbrak, bestond mijn werk vooral uit onderwijs. Van maart tot en met mei geef ik het gros van mijn onderwijs. Ik zat midden in een blok toen op donderdag 12 maart duidelijk werd dat de universiteiten dicht gingen. In een keer moest ik overstappen van face-to-face- naar online onderwijs. Ik begon meteen met het vertalen van mijn lessen naar een online omgeving. Om het onderwijsmateriaal online-proof te maken besteedde ik vooral veel tijd aan het interactiever maken van colleges en opdrachten. Ik zorgde ervoor dat opdrachten in kleine groepen via Zoom konden worden afgerond. Sommige toetsen moest ik van de grond af opnieuw opbouwen. Ik maakte werkdagen van soms wel twaalf uur. De maandag erop had ik een onderwijsbijeenkomst die ik meteen online moest geven. In Maastricht hebben we probleemgestuurd onderwijs, een onderwijssysteem waarbij de nadruk ligt op de interactie tussen studenten. Om onze onderwijsbijeenkomsten te laten slagen heb ik korte colleges ingesproken en daarna hielden we