Log in
In de ggz is men doorgaans terughoudend met de inzet en toepassing van nieuwe technologie om de (toegang tot) zorg te verbeteren. Gijs Coppens, Simone das Dores en Vittorio Busato* menen dat een groot deel van de wachtlijstproblematiek, en in het verlengde daarvan ook heel veel van de administratieve overlast, juist is op te lossen door het slimmer inzetten van (bestaande) technologie. Dat maakt de ggz niet alleen toegankelijker, de behandelcapaciteit kan zo ook worden verhoogd. Anneke Vinke dient hen van repliek.
Gijs Coppens, Simone das Dores, Vittorio Busato, Anneke Vinke

De kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland staat weliswaar hoog aangeschreven, dat wil niet zeggen dat er in deze sector geen hardnekkige problemen zijn. In de media zijn zeer geregeld verhalen te lezen over ellenlange wachtlijsten, ontmoedigende bureaucratie en weglopend en overbelast personeel.

De meest recente cijfers van het ministerie van VWS laten zien dat 11,5% van de personen van twaalf jaar en ouder de afgelopen vier weken psychisch ongezond was.1 Bijna twee miljoen mensenzijn in de huisartsenpraktijken bekend met gediagnosticeerde psychische problemen. Van de instellingen voor generalistische basis-ggz heeft 14% een wachttijd die langer is dan de Treeknorm van veertien weken; van de instellingen voor gespecialiseerde ggz heeft 22% een wachttijd die de Treeknorm overschrijdt. Dat zijn verontrustende cijfers. Een andere manier van zorg verlenen wordt dan ook steeds nijpender.

Online hulpverlening

In de ggz is men doorgaans terughoudend bij de inzet en toepassing van nieuwe

Bijv. https://tinyurl.com/r4w4c9m; https://tinyurl.com/wu53yep

Anton Hafkenscheid (2014). De therapeutischerelatie. Utrecht: de Tijdstroom.

Zie bijv. https://tinyurl.com/yjbhtfc6

Door de coronacrisis heeft e-health noodgedwongen een enorme vlucht genomen. Over een tijdje zal er wellicht meer bekend zijn wat dat heeft betekend voor de online therapeutische relatie.

Vittorio Busato is hoofdredacteur van De Psycholoog maar heeft op persoonlijke titel meegeschreven aan deze forumbijdrage. Conform het redactiestatuut is hij niet betrokken geweest bij de beoordeling van het stuk.

https://tinyurl.com/r4w4c9m; https://tinyurl.com/wu53yep

De Maat, S., Dekker, J., Schoevers, R. & De Jonghe, F. (2007). Relative efficacy of psychotherapy and combined therapy in the treatment of depression: A meta-analysis. European Psychiatry, 22(1),1-8; Thase, M., Wright, J., Eells, T., Barrett, M., Wisniewski, S., Balasubramani,G., . . . Brown, G. (2018). Improvingthe Efficiency of Psychotherapy for Depression: Computer-Assisted Versus Standard CBT. American Journal of Psychiatry, 175(3), 242-250.

Dr. Bruce D.Perry, keynote EUSARF conference 3-7 Sept 2012 Glasgow Scotland

Leichsenring, F., & Steinert, C. (2017). Is Cognitive Behavioral Therapy the Gold Standard for Psychotherapy?: The Need for Plurality in Treatment and Research. JAMA, 318(14), 1323-1324.