Log in
Veertigplussers met milde depressieve klachten zijn gebaat bij life-review als zelfhulptherapie: deelnemers zijn minder somber.
Iris Dijkstra

Met life-review haal je onder begeleiding herinneringen op zodat je tevredener op je leven kunt terugkijken. Zestigplussers met depressieve klachten hebben baat bij zo’n interventie. Onbekend was of ook jongere volwassenen dat zijn. Inzet van life-review als zelfhulpmethode was nieuw. Onderzoekers van de Universiteit Twente onderwierpen 58 veertigplussers aan zelfhulp life-review. Ze kregen een zelfhulpboek met zeven modules die ze binnen tien weken moesten afwerken, per e-mail begeleid door een counselor. 58 anderen vormden de eerste controlegroep. Zij kregen gerichte schrijfopdrachten. Ook de wachtlijstgroep telde 58 deelnemers. Direct na de interventie rapporteerden alle deelnemers minder depressieve klachten. Bij de wachtlijstgroep was het effect minder groot dan bij degenen die aan life-review hadden deelgenomen. De life-review- en schrijfgroep deden in omvang en afname van depressieve symptomen niet voor elkaar onder. Dat gold ook voor emotioneel en psychisch welbevinden. De wachtlijstgroep boekte op dit gebied minder vooruitgang dan de life-reviewgroep, terwijl de life-review- en schrijfgroep ongeveer dezelfde resultaten lieten zien. De auteurs concluderen dat