Log in
Na mijn vwo begon ik met de studie rechten, vanuit een interesse om te weten waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe je dat kan bijsturen. Maar ik merkte al snel dat die juridische teksten niet mijn ding waren. Ik kom uit een echte onderwijsfamilie, vandaar dat ik toen voor de pabo koos. Tijdens mijn stages in het speciaal onderwijs kwam ik erachter dat ik de hoek van pedagogiek en psychologie heel erg interessant vond en dan specifiek werkzaam zijn in de schoolcontext. Uiteindelijk heb ik ook de postdoctorale opleiding tot schoolpsycholoog gevolgd.
Jeroen van Goor

In mijn loopbaan heb ik op meerdere werkplekken ervaring opgedaan, ook heb ik regelmatig functies gecombineerd. Bijvoorbeeld bij een schoolbestuur voor meerdere basisscholen en daarnaast lesgeven aan de universiteit. Zo’n combinatiebaan vraagt veel van me. Aan de ene kant zoek ik de uitdaging, aan de andere kant merk ik dat ik ook keuzes moet maken. Zo heb ik gaandeweg ontdekt dat werken op een school, ook binnen het bestuur, op dit moment het beste bij mij past. Momenteel werk ik als schoolpsycholoog / orthopedagoog op een school voor speciaal onderwijs. Daar wordt lesgegeven aan leerlingen met een communicatieve beperking, een taalontwikkelingsstoornis en/of aan slechthorende kinderen. In deze functie ben ik ook coördinator van het psychologenteam in de regio Noord Holland-Noord. Daarnaast ben ik actief binnen de sector Jeugd van het NIP. Ik vind het heel leuk om op al die niveaus te kunnen werken. Dus zowel met leerlingen werken als leerkrachten coachen en bezig zijn met beleidsontwikkeling binnen onze regio.…